anpv logo
Nu hulp nodig?
Bel het noodnummer:

06-53336074
(24/7 bereikbaar)

PTSS

Wat betekent PTSS?

PTSS is een afkorting voor posttraumatische-stressstoornis:

 • ‘Post’ betekent ‘na’;
 • ‘Traumatisch’ betekent dat je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt;
 • ‘Stress’ betekent spanning of druk;
 • ‘Stoornis’ betekent dat je een of meerdere psychische klachten ervaart die je functioneren in het dagelijks leven in de weg staat.
Wat is het ?

Na een traumatische ervaring krijgen veel mensen kortdurende stressklachten. Dat is normaal. Ongeveer 10% van de mensen die een traumatische ervaring heeft gehad en dit niet goed heeft verwerkt, blijft last houden van deze ervaring. Dat kan leiden tot herbelevingen, nachtmerries, heftige emoties, stemmingswisselingen, vervreemding, gedragsverandering, aandacht verlies, lichamelijke klachten en zelfs tot suïcide neigingen. Deze klachten kunnen je dagelijkse activiteiten of de uitvoering van je werk gaan belemmeren en ertoe bijdragen dat je je niet meer kunt ontspannen bij je hobby’s. Heb jij zelfmoordgedachten? Bel 113 of ga naar www.113.nl.

Oorzaken die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van PTSS

De soort gebeurtenis is van belang (hoe erg was het, welke indruk maakte het voorval, hoe bang en machteloos was je, etc.), maar ook hoe de mate van opvang die je hebt gekregen. Ten slotte speelt je persoonlijkheid ook een rol (open en/of optimistische mensen verwerken schokkende gebeurtenissen over het algemeen beter dan gesloten en/of pessimistische mensen).

Diagnose van PTSS

Heb je klachten die lijken op PTSS, ga dan naar je huisarts. Deze kan je doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. Zij kunnen vaststellen of je PTSS hebt.

Behandeling

PTSS kom je vaak niet van af, maar herstel is mogelijk door (goede) behandeling. Er zijn diverse therapieën mogelijk. Aanvullend kan medicatie hierbij helpen.

Hulp en contactmogelijkheden voor jezelf of een ander
Binnen de politie
 • Het Sociaal Loket, 088 – 161 1240, is er voor medewerkers, oud-medewerkers en het thuisfront, voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid en integriteit.  Als iemand een (hulp)vraag heeft en niet weet welke hulpaanbieder het beste past, dan kan het Sociaal Loket daarover adviseren en / of doorgeleiden naar een Bedrijfsmaatschappelijk werker of andere hulpaanbieder.
 • Je leidinggevende of teamchef;
 • Team Veilig en Gezond Werken;
 • Een vertrouwenspersoon;
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • Bedrijfsarts;
 • Eenheidspsycholoog;
 • Team collegiale ondersteuning;
 • Buddynetwerk;
 • Casemanager van het Team Beroepsrisico;

Voor erkenning van PTSS door de politie dient een diagnose PTSS gesteld te zijn door bij de werkgever aangesloten bedrijven.

Buiten de politie (niet limitatief)
 • Je huisarts;
 • Stichting De Basis, tel: 0800-1218, www.de-basis.nl. De Basis heeft een hulpverleningsloket dat 24/7 bereikbaar is voor politiemedewerkers of hun familieleden;
 • Stichting Centrum ’45, tel: (0)71519500, www.centrum45.nl. Dit is een landelijk centrum voor specialistische diagnostiek waar politiemedewerkers psychische hulp kunnen krijgen na een traumatische ervaring;
 • https://www.politie.nl/onderwerpen/ptss-bij-de-politie.html.
 • Op internet is veel informatie te vinden over zelfhulp- of lotgenotengroepen die we hier niet noemen omdat we geen inzichten hebben in de te leveren diensten.
Bij de ANPV
 • De afdeling Individuele Belangenbehartiging van de ANPV kan je ondersteunen op het juridische vlak wanneer je met de politieorganisatie in onderhandeling bent over een schadevergoeding of vaststellingsovereenkomst. Deze afdeling is op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur bereikbaar op 070-3155128. Stuur bij voorkeur een e-mail naar ibb@anpv.nl. Vermeld hoe en waarop je bereikbaar bent.
 • De ANPV vergoedt de eerste drie jaar 50% van het lidmaatschap van BNMO (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers). BNMO vormt een platform dat een thuishaven biedt aan bijeenkomsten voor (oud)collega’s met een beroepsziekte en/of dienstongeval en hun partner. BNMO tel.0343-474110.

Bronnen:

 1. https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/ptss/ d.d. 08-05-2023
 2. https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/ptss/oorzaken-ptss d.d. 08-05-2023
 3. https://intranet.politie.local/categorie/personeel/onderwerpen/p/ptss/overzicht/informatie/1204/algemenedocumenten/ik-heb-het-vermoeden-dat-ik-ptss-heb.html (alleen te openen in politieomgeving) d.d. 08-05-2023

Altijd kalm en paraat – Veteranen Search Team

Enige tijd geleden was Nederland in de ban van de plotseling verdwijning van Sanne en Hebe.

Politie en andere organisaties zochten koortsachtig naar hen.

Een van die organisaties was de Stichting Veteranen Search Team.  Het Veteranen Search Team stelt zichzelf tot doel van grote toegevoegde waarde te zijn voor de Politie bij een urgente vermissing. Zij bundelen kracht met de kennis van veteranen en overig geüniformeerd personeel, waaronder ook politiemensen. Het onderscheidend vermogen van het Veteranen Search Team ligt in het handhaven van discipline, respect voor de zaak en de participatiedrang van de vrijwilligers. Binnen het team zijn 2000 getrainde vrijwilligers actief.

De stichting bestaat voor 85% uit veteranen en 15% overig geüniformeerd. Dit geeft een mooie mix aan kennis door hun eerder opgedane ervaring in het verleden en heden.

De stichting kan alleen ingezet worden door de politie en heeft zelf geen contact met de betrokken familieleden. De politie kan het Team bellen om een casus te bespreken in een vroeg stadium van de vermissing of om het Team te verzoeken gelijk in te zetten. Het VST is 24/7 inzetbaar.

Op dit moment wordt het Team ongeveer 60 keer per jaar ingezet, maar dit aantal stijgt nog. Meer informatie over het Veteranen Search Team is te vinden: https://veteranensearchteam.nl/

Dankzij giften en sponsoring kan het Veteranen Search Team de noodzakelijke apparatuur, kleding, eten reis- en verblijfskosten bekostigen. 

Het credo van het Veteranen Search Team is Altijd kalm en Paraat.