anpv logo
Nu hulp nodig?
Bel het noodnummer:

06-53336074
(24/7 bereikbaar)

Pensioen

Pensioen

Verantwoordingsorgaan ABP

Als pensioen ambassadeur hielp ik honderden collega’s met het voorbereiden van een besluit om met pensioen te gaan. Altijd zei ik daar uitdrukkelijk bij dat van indexeren al jaren geen sprake was en dat dit voorlopig ook zo zou blijven. Er was genoeg geld in de kassa maar wetgeving zorgde voor een onaangename blokkade en een achterstand van ruim 19%. Drie jaar geleden ging ik met pensioen en in dat jaar werd het anders. 

Vooruitlopend op de Wet Toekomst Pensioenen mocht vanaf eind 2022 al geïndexeerd worden. Het ABP deed dat met 2.39 %. Op 1-1-2023 nog eens 11.96% en op 1 januari  aanstaande een indexatie van 3.03 %. In totaal 17.38%.

Ik maak het nu allemaal van dichtbij mee in het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Daar ben ik een klein jaar actief voor de gepensioneerden. 

Na het besluit over de indexatie las ik op de sociale media zure reacties van gepensioneerden en nog erger. Soms bizarre taal van gepensioneerde dienders. Maffia, diefstal, georganiseerde criminaliteit en nog wat minder vrolijke monologen over hoe het allemaal misging. De geschiedenis van het ABP en met name de vakbondsstrijd die zorgde voor een goed pensioen, is door oud NPB bondsman Peter Gortzak op een rijtje gezet. Zie hier. Een van de resultaten van de politiebonden was het voorwaardelijk pensioen uit het akkoord van 2015-2017. Voorwaardelijk zie je nu niet meer want het is een definitief toegekend pensioen. Ik zag alle verschillen en die waren aanzienlijk in het voordeel van de collega’s. 

WTP
Vanaf 1 juli 2023 dus de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Vooruitlopend op deze wet werden AMvB’s gemaakt die de blokkade van indexering ongedaan maakten. Daar profiteerden de gepensioneerden onder ons direct van. Eindelijk boter bij de vis. En ook de actieven zien het terug. Hun pensioenopbouw gaat omhoog. De komende jaren maakt het ABP de overstap naar de nieuwe wet. Invaren heet dat in het vakjargon. Het ABP en andere pensioenfondsen hebben een grote beleggingsportefeuille. 2/3e van je (aanstaande) pensioen komt globaal van die beleggingen. De financiële opzet van de oude en nieuwe wet bestaat ook uit de premie inleg van de actieven. Die daalt in 2024 van 27.9 % naar 27%. Werkgevers betalen 70% en werknemers 30 % voor de premie van ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

Risico preferentie onderzoek
Een groot verschil tussen de oude en nieuwe pensioenwet is de risicohouding van de deelnemers. Momenteel is (opnieuw) een onderzoek uitgezet bij de deelnemers om te vragen welke risico’s de deelnemers willen nemen bij beleggingen. Een hoger risico levert meer rendement op en dus een hoger verwacht pensioen. Het hogere risico kan ook negatief uitvallen, namelijk een lager rendement met een lager pensioen. Deelnemers kunnen kiezen en duidelijk is dat jongere deelnemers een hoger risico willen lopen dan ouderen. Het ABP gaat niet per individu beleggen. Het is een gezamenlijke beleggingsportefeuille waar in verschillende categorieën wordt belegd. De omrekening van al het vermogen naar een individueel pensioenpot moet het resultaat gaan worden. Het gaat nog tot 1-1-2027 duren voordat het ABP overstapt. De bedoeling is dat de deelnemers duidelijk gaan zien wat de werkgever en de deelnemer zelf in je pensioen stoppen. Je kunt zien hoe snel je pensioen groeit. Dat hangt van de beleggingsresultaten af. Je pensioen gaat omhoog en omlaag. Omhoog als de economie goed gaat en omlaag als het tegenzit. De solidariteitsreserve moet gaan zorgen dat er geen al te grote schommelingen plaats gaan vinden. Het zal nog druk worden in het overleg tussen VO en het bestuur ABP voordat de overgang geregeld is. 

Fijne dagen en een gezond en vrolijk 2024 !

Bart Driessen VO namens AC/ANPV.

 

Pensioen

Op 30 november 2023 zal het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP het bestuur adviseren over het premie- en indexatiebeleid voor 2024. De in te leggen premie voor de actieve deelnemers is belangrijk, want met de beleggingsresultaten en de ingelegde premie komt het pensioenresultaat tot stand. 

Nu aandacht voor het indexatiebeleid. Een definitief besluit kan nog niet gegeven worden. Na de vergadering VO en Algemeen Bestuur volgt pas een besluit.

De laatste verhoging was 11.96%, met ingang van 1-1-2023. Als toelichting zei Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP toen: “We bulkten van het geld, maar door de lage rente en streng regels mochten we dit niet eerder doen”.  

Nu heeft het bestuur beleid ontwikkeld over premie- verlagings- en indexatiebeleid voor de gehele periode tot het moment van invaren op 1-1-2027.  Op grond van dit beleid wordt een besluit genomen over indexeren met ingang van 1-1-2023. Dat zal dan weer gebeuren op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) vastgesteld door het CBS.. 

Vanaf juni 2023 is een nieuwe methode voor de berekening van de (CPI) vastgesteld. In de oude methoden werd gebruikgemaakt van nieuwe energiecontracten van energieleveranciers voor huishoudens. In de nieuwe methode zijn de gegevens van lopende energiecontracten meegenomen. Het CBS berekende dat de CPI vorig jaar niet 12 maar 7 % was. Hebben we dan te veel gehad? Krijgen we per 1-1-2023 minder? Volgens de deskundigen van het CBS valt de nieuwe berekening zo uit dat het voordeel van hogere indexering van 1-1-2023 wegvalt tegen de lagere indexering van nu. De CPI staat nu op 3.03 %.

Volg het nieuws op de ABP site over welk besluit het bestuur gaat nemen. 

 

Bart Driessen VO namens AC/ANPV.

Pensioen

ABP keuzepensioen

Het ABP keuzepensioen is een aanvullend pensioen wat al voor de AOW pensioengerechtigde leeftijd in kan gaan, maar ook daarna! Je kunt tegenwoordig doorwerken tijdens je pensioen, met deeltijdpensioen gaan, je nabestaandenpensioen verhogen of verlagen, de hoogte van je pensioen laten variëren, enzovoort, enzovoort.

Al deze mogelijkheden, zoals de combinaties met levensloop, RPU en persoonlijke omstandigheden, maken de keuze niet eenvoudiger. Daar komt bij dat veel mensen geen genoegen meer nemen met 70% van het laatst verdiende salaris. Het aantal tweeverdieners, en daarmee een hoger inkomen, is ook enorm toegenomen. Tevens speelt nu ook het aantal echtscheidingen mee. Wettelijk moet een deel van het pensioen naar de voormalige partner. Pensioenbreuken en perioden van inactiviteit zonder pensioenopbouw zijn factoren die ‘gaten’ slaan in het pensioenvermogen.

Toch blijven de mogelijkheden van het ABP pensioen een voorbeeld voor anderen. De variatie in mogelijkheden betekent dat je ‘op maat’ met pensioen kan. Uiteraard wil je altijd eerder en tegen een hoger bedrag met pensioen, maar dat is niet mogelijk. Eerder gaan betekent een lager pensioenbedrag. Uitstellen van pensioen betekent een hoger pensioenbedrag. De werkelijke keuzes liggen in de variatie; gecombineerd met bijvoorbeeld minder werken, de hoogte laten variëren en bijvoorbeeld de hypotheek hebben afbetaald.

Jouw pensioen en je vakbond

Collectief pensioen zoals wij die bij het ABP kennen, is een pensioen wat opgebouwd wordt uit geld bestemd voor arbeidsvoorwaarden. Daarom spelen de vakbonden hier een grote rol in. Zij onderhandelen immers de voorwaarden uit waaronder pensioen wordt opgebouwd en genoten. De politiebond ANPV is onderdeel van het Ambtenarencentrum dat als één van de vier vakbondspartijen (Ambtenaren centrales) de reglementen van het ABP mee bepaalt. Ook wordt via het bestuurslid namens het Ambtenarencentrum èn via een gekozen lid in het verantwoordingsorgaan, toezicht gehouden op het pensioenfonds.

In ons collectief overleg hebben wij (de ANPV) gezorgd voor aanpassing van de regels naar de nieuwe wetgeving en een aantal zaken kunnen repareren. Het AOW gat dichten bleek ondoenlijk. Wel hebben we kunnen zorgen voor maximale inzet binnen de wettelijke kaders. Zo is de ANPV aanjager geweest van een nieuwe vorm van verlofsparen die naar verwachting 2018 ingaat. Daarmee moet nog meer vrijheid komen om zelf over je tijd te beschikken en te bepalen wanneer je wilt gaan genieten van je pensioen.

In individuele gevallen is ondersteuning door de ANPV ook mogelijk voor (werk gerelateerde) pensioenzaken. Meestal beperkt zich dat tot bemiddeling in de administratieve sfeer bij aanvragen.

Voorlichting bijeenkomsten ABP

De ANPV organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten verspreid over het land. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten verwijzen wij naar de agenda voor de actuele berichten hierover.

Handige links

abp.nl | mijnpensioenoverzicht.nl | svb.nl | raet.nl