anpv logo
Nu hulp nodig?
Bel het noodnummer:

06-53336074
(24/7 bereikbaar)

Pensioen

Pensioen

ABP keuzepensioen

Het ABP keuzepensioen is een aanvullend pensioen wat al voor de AOW pensioengerechtigde leeftijd in kan gaan, maar ook daarna! Je kunt tegenwoordig doorwerken tijdens je pensioen, met deeltijdpensioen gaan, je nabestaandenpensioen verhogen of verlagen, de hoogte van je pensioen laten variëren, enzovoort, enzovoort.

Al deze mogelijkheden, zoals de combinaties met levensloop, RPU en persoonlijke omstandigheden, maken de keuze niet eenvoudiger. Daar komt bij dat veel mensen geen genoegen meer nemen met 70% van het laatst verdiende salaris. Het aantal tweeverdieners, en daarmee een hoger inkomen, is ook enorm toegenomen. Tevens speelt nu ook het aantal echtscheidingen mee. Wettelijk moet een deel van het pensioen naar de voormalige partner. Pensioenbreuken en perioden van inactiviteit zonder pensioenopbouw zijn factoren die ‘gaten’ slaan in het pensioenvermogen.

Toch blijven de mogelijkheden van het ABP pensioen een voorbeeld voor anderen. De variatie in mogelijkheden betekent dat je ‘op maat’ met pensioen kan. Uiteraard wil je altijd eerder en tegen een hoger bedrag met pensioen, maar dat is niet mogelijk. Eerder gaan betekent een lager pensioenbedrag. Uitstellen van pensioen betekent een hoger pensioenbedrag. De werkelijke keuzes liggen in de variatie; gecombineerd met bijvoorbeeld minder werken, de hoogte laten variëren en bijvoorbeeld de hypotheek hebben afbetaald.

Jouw pensioen en je vakbond

Collectief pensioen zoals wij die bij het ABP kennen, is een pensioen wat opgebouwd wordt uit geld bestemd voor arbeidsvoorwaarden. Daarom spelen de vakbonden hier een grote rol in. Zij onderhandelen immers de voorwaarden uit waaronder pensioen wordt opgebouwd en genoten. De politiebond ANPV is onderdeel van het Ambtenarencentrum dat als één van de vier vakbondspartijen (Ambtenaren centrales) de reglementen van het ABP mee bepaalt. Ook wordt via het bestuurslid namens het Ambtenarencentrum èn via een gekozen lid in het verantwoordingsorgaan, toezicht gehouden op het pensioenfonds.

In ons collectief overleg hebben wij (de ANPV) gezorgd voor aanpassing van de regels naar de nieuwe wetgeving en een aantal zaken kunnen repareren. Het AOW gat dichten bleek ondoenlijk. Wel hebben we kunnen zorgen voor maximale inzet binnen de wettelijke kaders. Zo is de ANPV aanjager geweest van een nieuwe vorm van verlofsparen die naar verwachting 2018 ingaat. Daarmee moet nog meer vrijheid komen om zelf over je tijd te beschikken en te bepalen wanneer je wilt gaan genieten van je pensioen.

In individuele gevallen is ondersteuning door de ANPV ook mogelijk voor (werk gerelateerde) pensioenzaken. Meestal beperkt zich dat tot bemiddeling in de administratieve sfeer bij aanvragen.

Voorlichting bijeenkomsten ABP

De ANPV organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten verspreid over het land. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten verwijzen wij naar de agenda voor de actuele berichten hierover.

Handige links

abp.nl | mijnpensioenoverzicht.nl | svb.nl | raet.nl