anpv logo
Nu hulp nodig?
Bel het noodnummer:

06-53336074
(24/7 bereikbaar)

ANPV organisatie

Wij zijn politievakbond ANPV

De ANPV is een politievakbond voor elke collega bij de Nationale Politie. Wij zijn er voor iedereen die voor of bij de politie werkt. Een bond voor en door collega’s. Alle hoofdbestuursleden zijn collega’s uit de praktijk die het klappen van de zweep kennen. Ook de collega’s in de Individuele Belangen Behartiging (IBB) zijn werkzaam in het dagelijkse politiewerk of hebben dat hun hele leven gedaan.

De ANPV is een landelijke politievakorganisatie en als enige echt geheel onafhankelijk. Wij kunnen opereren en posities in nemen, zonder in het keurslijf van een overkoepelend orgaan te zitten. Wij zijn als politievakbond op geen enkele wijze gebonden aan politieke- of levensbeschouwelijke stromingen of denkbeelden. Wij zijn er voor iedereen, voor elke collega. Wij hebben dan ook geen enkel ander belang dan het belang van jullie, onze collega’s. Want alles wat jou aangaat, dat gaat ons ook aan.

Jouw belang = Ons belang.

Missie

Wij zijn een (politie)vakorganisatie binnen het veiligheidsdomein van Nederland, die de rechtsposities, beloningen en belangen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de werkrelaties van haar leden behartigt en verbetert.

Voor onze leden willen wij een betrokken en vakkundige rots in de branding zijn, in een inspirerende en lerende omgeving, ook voor onze medewerkers en kaderleden. Voor onze overlegpartijen streven wij ernaar om een waardige (gespreks)partner te zijn en voor een ieder ander willen wij een vakbekwame vakorganisatie zijn.

Visie

(Politie) vakorganisaties gaan in de toekomst meer samenwerken en dat betekent ook een divers portfolio van niet alleen politiemensen maar ook andere medewerkers uit het veiligheidsdomein van Nederland.

Binnen het veiligheidsdomein wil ANPV dat de werknemers worden gezien als het grootste kapitaal van de organisatie en daarmee het belang, veiligheid en gezondheid van de medewerkers voorop stelt. Onze uitdaging is ervoor zorgen dat iedereen kan werken binnen een veilige, gezonde en zinvolle omgeving en hiervoor passend worden beloond.

Bestuursleden ANPV

Hoofdbestuur

Xander is voorzitter van ANPV en de drijvende kracht binnen onze organisatie.

Xander Simonis

Voorzitter ANPV

Hans Schoones is vice voorzitter van ANPV.

Hans Schoones

Vice Voorzitter ANPV

Kees is verantwoordelijk voor een sterke en slagkrachtige organisatie.

Kees Wijnen

Hoofd Bedrijfsvoering

Florence staat klaar voor onze mensen wanneer zij dit het hardst nodig hebben!

Florence Gerritsen

Hoofd Individuele Belangenbeharting

Eric is verantwoordelijk voor de werving binnen ANPV. Zo krijgen we nieuwe verfrissende meningen vanuit onze mensen.

Eric Bevers

Hoofd Werving

Wendy Breugelmans-Groen

Hoofd Communicatie

Ondernemingsraad (OR)

Wij zijn een (politie)vakorganisatie binnen het veiligheidsdomein van Nederland, die de rechtsposities, beloningen en belangen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de werkrelaties van haar leden, behartigt en verbetert.

Voor onze leden willen wij een betrokken en vakkundige rots in de branding zijn, in een inspirerende en lerende omgeving, ook voor onze medewerkers en kaderleden. Voor onze overlegpartijen, een waardige (gespreks)partner en voor ieder ander een vakbekwame vakorganisatie.

Vakgroepen

Binnen de ANPV zijn ook verschillende vakgroepen actief die het bestuur ondersteunen met uitvoerende taken, onderzoek verrichten en specialistisch advies geven over zaken binnen de expertise van de adviesgroep.

Vakgroep belangenbehartiging & GCOP
De ANPV is in het ‘Centraal Georganiseerd Overleg Politie’ (CGOP) vertegenwoordigd. In dit overleg, waarin onder meer vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Nationale Politie zitting hebben wordt gesproken met de ANPV en de andere vakbonden over alle onderwerpen welke betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden. Over deze onderwerpen worden hier bindende besluiten genomen.
Deelnemen aan een vakgroep?

We kunnen jouw kennis en ervaring goed gebruiken binnen onze vakgroepen. Zou jij een vakgroep willen verterken, of wil je daar meer informatie over hebben? Neem dan contact op met het secretariaat en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Downloads

Statuten en reglementen

Reglement rechtskundige bijstand ANPV
Download
Reglement financiële bijstand
Download
Statuten ANPV
Download
Beleidsplan ANPV
2019-2023
Download
Huishoudelijk reglement 2020
Download
Reglement reiskosten
Download
Privacy verklaring ANPV
Download
Integriteitscode ANPV
Download