Update: Toch geen knip in MBO 4-basispolitieopleiding

Politiestudenten van de lichtingen tussen oktober 2018 en december 2020 krijgen toch in één keer een volledige basisopleiding op MBO 4-niveau. Dat heeft de werkgever medio september besloten op aandringen van de politiebonden.

Wat was er aan de hand?

De werkgever had de MBO 4-opleiding van de lichtingen tussen oktober 2018 en december  2020 in twee delen geknipt. Het plan was om deze studenten na twee jaar en vier maanden een MBO 3-diploma te geven en ze alvast fulltime aan het werk te laten gaan. In een later stadium zouden ze dan naar school kunnen terugkeren om de twee modules te volgen die ze nog nodig hadden voor een MBO 4-diploma.

Wat waren de gevolgen van deze ‘knip’ voor de huidige MBO 4-studenten?

Op basis van een MBO 3-diploma zouden ze de startfunctie van agent (schaal 6) krijgen en daarna doorstromen naar de functie van hoofdagent (schaal 7). Onduidelijk was wanneer ze naar school terug konden om de resterende kerntaken voor een MBO 4-diploma te volgen.

Wat zijn de gevolgen van het terugdraaien van de ‘knip’?

De studenten van de lichtingen tussen oktober 2018 en december 2020 krijgen in één keer een volledige basisopleiding op MBO 4-niveau. Ze hoeven voor hun MBO 4–diploma dus niet meer terug naar school. Na het behalen van het MBO 4-diploma krijgen ze de startfunctie van hoofdagent (schaal 7), met uitzicht op promotie naar een seniorfunctie (schaal 8).

Op welke termijn stromen de huidige MBO 4-studenten door naar een seniorfunctie?

De studenten van de lichtingen tussen oktober 2018 en december 2020 stromen uiterlijk in 2033 of 2034 automatisch door naar een seniorfunctie. Deze garantie is het gevolg van recente cao-afspraken tussen de werkgever en de bonden. Wie eerder wil doorstromen naar een seniorfunctie kan besluiten het initiatief naar zich toe te trekken door te solliciteren naar een opengestelde vacature in schaal 8.

Hebben de huidige MBO 4-studenten aanspraak op het gegarandeerde MBO 4-loopbaanpad dat in de laatste politie-cao is afgesproken?

Nee, dat gegarandeerde loopbaanpad geldt voor de MBO 4-studenten die vanaf  januari 2021 instromen op de opleiding. Zij zijn er op basis van deze regeling van verzekerd dat ze maximaal tien jaar na het behalen van hun diploma geplaatst worden in een seniorfunctie.

Hoe gaat de laatste opleidingsfase van de huidige MBO4-studenten er uitzien?  

Dat is nog niet duidelijk. De Politieacademie is druk bezig het huidige studieprogramma aan te passen omdat de basispolitieopleiding vanaf 2021 wordt ingekort van drie naar twee jaar. Het ligt voor de hand dat voor het resterende deel van de lopende opleidingen zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de nieuwe (geïntensiveerde) onderwijsopzet. Zodra daarover meer bekend is, melden we dat uiteraard.

Is bovenstaande informatie relevant voor collega’s die een doorstroomopleiding van niveau 2 naar niveau 3 volgen of hebben gevolgd en willen doorstromen naar MBO 4-niveau?

Nee, over het loopbaanperspectief van deze doorstromers na het behalen van hun MBO 4-diploma zijn de werkgever en de bonden nog in overleg. Bovenstaande informatie heeft alleen betrekking op de collega’s die met een knip in hun MBO 4-basispolitieopleiding zijn geconfronteerd.

 

Eerdere informatie:

Twee lichtingen met studenten (1841 en 1905) die waren geworven voor niveau 4 kregen aan het begin van hun opleiding te horen dat ze een niveau 3 opleiding aangeboden kregen.

Hierover berichtten we al eerder.

Daar waren ze terecht niet blij mee en klopten aan bij de ANPV die samen met de andere bonden, er werk van maakten.

De academie heeft hen nu laten weten dat de korpsleiding heeft besloten dat hun opleiding wordt verlengd zodat ze toch met een niveau 4 diploma af kunnen sluiten.

De Anpv wenst deze studenten succes bij het afronden van de opleiding!

 

Heb je nog vragen over dit onderwerp. Neem dan contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB) van de ANPV. Te bereiken onder: studenten@anpv.nl