Nood? Bel: 06-53336074

Sponsorbeleid ANPV

De ANPV zet zich graag in als sponsor. Want daarmee helpen we niet alleen onze leden, ook kunnen we samen in een ontspannen en positieve sfeer laten zien waar we voor staan:alert, betrouwbaar, ondersteunend, onafhankelijk, vastberaden.                

 

We kunnen je op de volgende terreinen ondersteunen:

 • Sport. Zoals evenementen, ploegen of individuele sporters;
 • Wetenschappelijk. Onderzoek dat betrekking heeft op de politie en het vakgebied.
 • Sociaal/maatschappelijk. Activiteiten in gezondheidszorg, maatschappelijk werk en onderwijs die een link hebben met de politie(medewerker) of het -werk.

Criteria:

Elke aanvraag voor sponsoring wordt door de ANPV getoetst aan een aantal criteria. Daarbij moet je vooral denken aan:

 • Welke doelgroep(en) wordt (worden) bereikt;
 • Of het bijdraagt aan de naamsbekendheid en imago van de ANPV
 • De mogelijkheden voor ledenwerving
 • De mate waarin het publiciteit genereert
 • Zichtbaarheid van het merk
 • Exclusiviteit voor de ANPV
 • De reputatie van de organisatoren
 • Per sponsorcase geldt in de regel een maximum van € 500,- in geld of middelen.

Tegenprestatie :

Ook vragen we altijd om een tegenprestatie. Die bestaat minimaal uit het aanleveren van een artikel en foto’s voor onze nieuwsbrief en/of de website. Daarnaast vinden we het fijn als tijdens het evenement of de activiteit wordt geflyerd en nieuwe leden geworven.

Promotie:

Wij maken uiteraard reclame voor alles waar wij als sponsor aan verbonden zijn. We doen dat hoofdzakelijk via Twitter, Facebook, Instagram en onze eigen website.

Aanvragen:

Via onderstaand formulier kan je een verzoek voor sponsoring indienen. Aanvragen worden beoordeeld door de leiding van de afdeling communicatie. Een sponsoraanvraag die het jaarlijkse maximumbudget overstijgt leggen we voor aan het hoofdbestuur.

Elke sponsoraanvraag wordt binnen 10 werkdagen beantwoord. Geweigerde aanvragen worden altijd van een duidelijke motivatie voorzien.

 

Aanvraagformulier

Vul hier de naam in van de persoon met wie de ANPV contact kan leggen en onderhouden voor het sponsoren van de actie.
Beschrijf hier de locatie van het evenement wat u gesponsord wilt zien. Bijvoorbeeld: -Is daar ruimte voor onze wervingstand? -Hoeveel deelnemers doen er mee aan het evenement? -Hoeveel bezoekers verwacht u daar? Hoeveel daarvan komen bij de politie vandaan? -Welke vormen van publiciteit vinden er vooraf, tijdens en achteraf van het evenement plaats?
Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: