Nieuwe regelingen uit Politie-cao 2021 doorgevoerd

Politiemensen kiezen sinds 1 januari 2022 zelf de bestemming van hun overuren: laten uitbetalen of toevoegen aan de LFU-saldokaart. Ook behouden collega’s vanaf dit jaar (2022) OVW-periodieken na plaatsing in een lagere functie. Daarmee zijn opnieuw twee afspraken vanuit de politie-cao 2021 doorgevoerd.

Op 28 juni 2021 ondertekenden de politievakbonden en werkgever de politie-cao 2021. Een kortlopende cao maar desalniettemin met belangrijke afspraken, waarvan een groot deel inmiddels is doorgevoerd. Salarisverhoging, een eenmalige uitkering en een vervroegde eindejaarsuitkering. En per januari 2022 halen politiemedewerkers nu hun voordeel uit twee nieuwe regelingen.

Overwerkuren uitbetalen of naar LFU-saldokaart

Politiecollega’s bepalen sinds 1 januari 2022 zelf de bestemming van hun overwerkuren. Voorheen besliste de werkgever hierover, met als uitgangspunt ‘tijd voor tijd’. In de huidige cao is afgesproken dat politiemensen vanaf nu zelf een keuze maken: laten uitbetalen of naar de LFU-saldokaart. De ANPV heeft zich met de andere bonden hard gemaakt voor deze regeling. Collega’s kunnen zo zelf kiezen en beschikken over hun overuren en via de LFU sparen voor verlof of vroegpensioen. Per januari 2022 is in Youforce de tegel ‘Overwerk’ beschikbaar gesteld waar politiemensen de keuze kunnen maken.

Behoud OVW-periodieken na plaatsing in lagere functie

Politiemensen die vrijwillig overstappen naar een functie in een lagere salarisschaal, die ook recht geeft op OVW-periodieken, behouden per 1 januari 2022 zoveel mogelijk hun reeds opgebouwde OVW-periodieken.

Concreet betekent het dat politiemensen die al OVW-periodieken hebben opgebouwd, die bij een overstap naar een lagere OVW-functie niet volledig kwijtraken en weer opnieuw moeten opbouwen. Dit geldt ook voor degenen die deze OVW-periodieken opbouwden in de eerdere lagere functie. Het idee achter deze afspraak is dat medewerkers niet vanwege financieel nadeel te lang aan een functie vasthouden en het ook niet uitmaakt op welk niveau je de periodieken hebt opgebouwd.

Voor deze laatste situatie is twee jaar geleden een vergelijkbare afspraak gemaakt: de ‘spijtoptantenbepaling’. Omdat de cao-afspraak ook op deze specifieke situatie van toepassing is, vervalt de ‘spijtoptantenbepaling’ met ingang van deze nieuwe cao-afspraak die per 1 januari 2022 is doorgevoerd.

Meer ruimte voor rouwverlof

De nieuwe regelingen volgen op al eerdere regelingen die werden doorgevoerd. Eind vorig jaar berichtte de ANPV al over meer ruimte voor rouwverlof. Het verlof bij het overlijden van partners en familieleden werd vanaf 1 december 2021 voor politiemedewerkers uitgebreid. Deze regeling volgde op een afspraak in de politie-cao 2021 en werd op verzoek van de bonden eerder dan gepland van kracht. Een rouwproces is immers ingrijpend en daarom vonden zowel de bonden als het korps dat politiemensen meer tijd moeten krijgen om het verdriet te verwerken.