Politiemensen krijgen meer ruimte voor rouwverlof

Het verlof bij het overlijden van partners en familieleden wordt vanaf 1 december dit jaar voor politiemedewerkers uitgebreid. De nieuwe regeling volgt op een afspraak in de politie-cao 2021 – op verzoek van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB – en wordt nu ook eerder dan gepland aangeboden aan collega’s. Een rouwproces is immers ingrijpend en daarom willen de bonden en het korps dat je meer tijd krijgt om je verdriet te verwerken.

Rouwverlof is (vooralsnog) niet in de wet vastgelegd. Wel worden er in verschillende sectoren cao-afspraken over gemaakt, zoals bij de politie. Collega’s krijgen nu doorgaans een paar dagen vrij om zaken rond de uitvaart te regelen. De politiebonden vonden dat echter niet genoeg en wilden een uitbreiding van het rouwverlof, zodat politiemensen die geconfronteerd worden met het overlijden van hun partner of een familielid meer ruimte krijgen om afscheid te nemen van hun dierbare. De werkgever ging daarmee akkoord en inmiddels is de nieuwe regeling uitgewerkt.

Verdriet verwerken
Bij het overlijden van een partner of een familielid in de eerste graad – zoals je partner, kinderen en (schoon)ouders – wordt het rouwverlof bij de politie vanaf 1 december 2021 verlengd naar tweemaal de arbeidsduur per week. Er is afgesproken dat dit verlof kan worden opgenomen in de vier weken na de dag van het overlijden van de partner of een familielid.

Bij het overlijden van familieleden in de tweede graad – zoals grootouders, kleinkinderen, broers of zussen – krijg je voortaan verlof van eenmaal de arbeidsduur per week. Ook is gekeken naar mogelijkheden in situaties waarbij collega’s geen aanspraak kunnen maken op rouwverlof, maar wel het verlies van een dierbare te verwerken hebben.

Rouw op het werk
De afspraken hoe om te gaan met rouw(verlof) op het werk, zijn uitgewerkt in een handreiking (handelingsperspectief ‘rouw op de werkvloer’) die wordt gedeeld met de leidinggevenden en werknemers. Onder anderen geestelijk verzorgers bij de politie hebben hier een bijdrage aan geleverd. Je bepaalt in overleg met je leidinggevende hoe je het rouwverlof inzet.

Vanaf 1 december 2021
Verlenging van het verlof bij het overlijden van partners en familieleden zou volgens de werkgever in eerste instantie pas in het voorjaar van 2022 formeel zijn geregeld. De politiebonden vonden echter dat de nieuwe regeling eerder moest worden ingevoerd. Daarom is onlangs besloten om de afspraak over uitbreiding van het rouwverlof vanaf volgende maand al te laten ingaan. Vooruitlopend op het formaliseren van de regelgeving in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp).

Op het korpsnet – op de pagina ‘buitengewoon verlof’ – staat meer informatie over de uitbreiding van het rouwverlof.