Woensdag 13 september bijeenkomst pensioenbewustwording in Dordrecht!

Op woensdag 13 september wordt in samenwerking met het ABP een tweede bijeenkomst over Pensioenbewustwording gehouden in het politiebureau te DORDRECHT (Vissersdijk Beneden 2,  3319 GW Dordrecht). Deze bijeenkomst staat open voor alle leden van de verschillende politievakbonden en hun partners.

De Nieuwe Pensioenwet
Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij en een aantal zijn reeds met pensioen. Al die veranderingen roepen vragen op! Het is hoe dan ook belangrijk om je te verdiepen in je pensioen. Als vakbond(en) willen we laten zien welke mogelijkheden je hebt met je ABP-pensioen en wat de hoofdlijnen zijn van de nieuwe pensioenwet. Een pensioenvoorlichter van ABP verzorgt hiervoor een presentatie, die in de ochtend van de bijeenkomst plaats vindt, waarbij het uiteraard ook mogelijk is om vragen te stellen.

Het Levenstestament
Tevens hebben we bij deze bijeenkomst op veler verzoek een notaris uitgenodigd die ons meer komt vertellen over het nut en de noodzaak van het Levenstestament. Heb je geen levenstestament en overkomt je iets waardoor je je zaken niet meer zelf kunt regelen? Dan bepaalt de rechter wie namens jou mag handelen. De rechter benoemt dan een bewindvoerder, op verzoek van jezelf of je familie. Deze bewindvoerder kan een vriend of familielid zijn, maar ook een specialist van een professioneel bureau. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, mag je partner niet automatisch namens jou handelen als je daar door omstandigheden niet meer toe in staat bent. Zelfs niet als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Als je geen levenstestament hebt opgesteld, is altijd een gang naar de rechter nodig. En die maakt een eigen afweging.

Programma
Het programma die dag ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

10.00 – 10.30:   ontvangst belangstellenden
10.30 – 13.00:   presentatie ABP over het nieuwe pensioenstelsel en de effecten daarvan (Pensioenbewustwording)
13.00 – 14.00:   lunch
14.00 – 15.00:   presentatie notaris over het levensloop testament
15.00:                afsluiting

Aanmelden
Je kan je voor deze dag aanmelden door een e-mail (liefst voor 1 september) te sturen naar pensioenbijeenkomsten@anpv.nl.  Schrijf daarin je naam, of je alleen of met een partner komt, de gewenste locatie en van welke bond je lid bent. Voor deze bijeenkomst is er een beperking aan het aantal deelnemers, dus geef je zo snel mogelijk op.

Op 11 oktober volgt er nog een laatste bijeenkomst, welke vermoedelijk in de omgeving van Venlo gehouden wordt. Inschrijven voor deze bijeenkomst is ook al mogelijk maar vermeld even naar welke locatie je komt.