Waarborgfonds politie

Heb je schade aan persoonlijke bezittingen opgelopen vanwege je werk bij de politie? En worden deze kosten niet door anderen vergoed, zoals de werkgever of andere instanties? Zit jij onverhoopt in zo’n situatie? Doorloop slechts een paar vragen en kom er eenvoudig en snel achter of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding van het Waarborgfonds Politie – een extra vangnet voor politiemensen – en hoe je een aanvraag kunt indienen. In de eerste plaats gaat het om fysieke of materiële schade van een collega als gevolg van zijn beroepsuitoefening, waarvan het niet aanvaardbaar is dat de collega daar volledig voor opdraait.