Update RVU onderhandelingen

In het CGOP (het officiële overleg tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de politiebonden) op donderdag 9 januari heeft de werkgever gemeld dat hij geen mogelijkheden ziet om de verschillen in opvatting over een vroegpensioenregeling (Regeling Vervroegd Uittreden of kortweg RVU) tussen bonden en werkgever op korte termijn te beslechten.

Eerder sprak de werkgever nog de intentie uit dat hij, net als de bonden, op korte termijn tot afspraken wilde komen over een RVU-regeling én aanpassingen in het politieonderwijs die zorgen voor snellere inzetbaarheid van nieuwe collega’s. Daar komt de werkgever nu dus op terug. Dit betekent dat voor collega’s voorlopig nog onduidelijk zal blijven hoe de regeling eruit komt te zien, of zij er gebruik van kunnen maken en hoe en wanneer de versnelde instroom van nieuwe collega’s van start kan gaan. Ook neemt de onzekerheid toe of de beoogde invoeringsdatum van een vroegpensioenregeling op 1 januari 2021 gehaald kan worden.

Voor de bonden is dit onacceptabel en zij zullen daarom tijdens de informatiebijeenkomsten met de aanwezige collega’s bespreken welke vervolgstappen er nu nodig zijn. Inmiddels is de digitale peiling door ruim 8600 collega’s ingevuld. Heb je nog niet meegedaan, dan kan dit nog tot tot 15 januari 8.00 uur. Meer informatie over de peiling en de bijeenkomsten vind je hier.