Update ANPV maatregelen

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit van 23 maart heeft het Hoofdbestuur van de ANPV besloten de maatregel voor ANPV bijeenkomsten die voor de maanden maart en april geschrapt waren met één maand te verlengen en dus tot 1 juni 2020 (overeenkomstig het eerder genoemde kabinetsbesluit)

Ook bijeenkomsten op eenheidsniveau die onder verantwoordelijkheid van de ANPV op de planning stonden komen te vervallen.

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering die al doorgeschoven was naar mei valt hier ook onder. In overleg met de afdelingsvoorzitters zal bezien worden op welke wijze de Algemene Ledenvergadering 2020 alsnogdoorgang kan vinden.
Ook zal er dan een besluit genomen worden over een nieuwe datum.