Ultimatum voor 7 mei

“Let op! Er zit een grens aan ons geduld. Als politiebonden stellen we vandaag een harde eis. Op dinsdag 7 mei willen wij een oplossing hebben.” Met die duidelijke boodschap aan de minister van Sociale Zaken, werkgevers en de politiek gaf Nine Kooiman namens de vier politiebonden op 27 maart het startschot voor de protestmars door Den Haag. Ruim 3.500 politiecollega’s en sympathisanten uit andere sectoren lieten opnieuw duidelijk zien en horen wat ze willen: de fatsoenlijke Regeling voor vervroegd uittreden (RVU) die ze verdienen.

Voor de tweede keer in korte tijd trokken politiemensen uit heel Nederland in Den Haag witte hesjes aan. Om aan te geven dat ze hier niet in functie waren, maar dat ze actie voerden. Actie voor behoud van een goede RVU waarvan de politie nog tot in de verre toekomst gebruik kan maken. Politiemedewerkers moeten – vanwege de zwaarte van het werk – de keuze mogen maken om eerder te stoppen. Zonder dat die keuze grote financiële consequenties heeft.

Om die vanzelfsprekende boodschap toch nog een keer overduidelijk te maken, waren de duizenden vertegenwoordigers van het politiepersoneel deze woensdag naar het Haagse Malieveld gekomen. Daar hoorden ze voor de middag verschillende sprekers die de actie van harte ondersteunden Zo sprak plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer opnieuw haar onvoorwaardelijke steun uit voor het doel van de actie. “Ik sta hier namens de hele korpsleiding om jullie een hart onder de riem te steken. Maar vooral om duidelijk te maken dat wij vierkant achter jullie staan”, benadrukte ze. “Politiewerk is een zwaar beroep. Het is fysiek een zwaar beroep, het is mentaal een zwaar beroep.” Ze gaf aan dat ze besefte dat het zeker niet voor iedereen weggelegd om mogelijk is om tot de pensioenleeftijd door te werken. Om die keuze voor vervroegd uittreden te hebben, moeten er landelijke afspraken komen. “En ik wil dan ook hier vanaf deze plek, namens de korpsleiding, de werkgevers- en werknemersorganisaties oproepen: ga om de tafel. In het belang van al deze politiecollega’s!”

Na de blijk van steun door de korpsleiding lieten de voorzitters van de bonden krachtig van zich horen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga gaf duidelijk aan dat de strijd ook keihard gevoerd wordt binnen andere sectoren. Vertegenwoordigers van defensie, ambulance, spoorwegen, stadsvervoer en wegenwacht lieten dat zien op het podium en tijdens de protestmars. Na de blijken van steun kwam het startsein van de voorzitters van de politiebonden voor de mars door de straten van Den Haag. Nine Kooiman: “We pikken het niet langer dat onze gezondheid en veiligheid nog langer op het spel staan. Daarom trekken we zij aan zij door Den Haag. Want de minister van Sociale Zaken en VNO-NC moeten zich gaan opstellen als betrouwbare onderhandelingspartners. Al dertig jaar liggen we als politiebonden overhoop met werkgevers en politiek over een sociaal uitstroombeleid. Nu eisen we respect, omdat jullie je dag in, dag uit inzetten voor de maatschappij. We eisen respect, want jullie gezondheid moet geen discussie zijn. We eisen respect, want ook het thuisfront moet van die oude dag kunnen genieten.”  

Met het ultimatum voor een oplossing op 7 mei en de uitspraak ‘wij gaan winnen’ vuurde Nine Kooiman de protestmars aan. Een lange stoet van herkenbare politiemensen verliet vervolgens onder de klanken van trommels, blazers en sirenes het Malieveld. Om na een tocht door de Haagse straten en langs het Binnenhof weer bij het podium terug te komen. Met als unanieme slotconclusie dat de protestdag geslaagd genoemd mag worden. Of het allemaal ook tot het gewenste antwoord gaat leiden, zal op 7 mei blijken. “Zo niet, dan komen er hardere acties!”  

Heb je zelf deelgenomen aan de actie op 27 maart in Den Haag? Laat ons dan nog even weten hoe jouw ervaring was! Deel jouw ervaring.