Stichting Waarborgfonds Politie (SWP)

Politiemedewerkers in vaste of tijdelijke dienst die door een dienstongeval of anderszins vanwege de dienstuitoefening schade hebben opgelopen die niet op andere wijze wordt vergoed kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de Stichting Waarborgfonds Politie (SWP) wanneer het sociaal-maatschappelijk onaanvaardbaar is dat de medewerker de schade zelf moet dragen.

Sinds 23-11-2023 is het  mogelijk hiervoor een aanvraag in te dienen bij het SWP. Dit vloeit voort uit het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie 2005 – 2007.

Uitsluitingen
Niet alles kan worden vergoed. Belangrijke uitsluitingen zijn bijvoorbeeld:

  • immateriële schade, want daarvoor kent de politie het smartengeld,
  • compensatie van gevolgen voor het inkomen (zoals loonderving of het gemis aan loopbaanperspectief of andere rechtspositionele toelagen) en ‘vermindering van de zelfwerkzaamheid’.

Het waarborgfonds heeft deze uitsluitingen geformuleerd omdat deze zaken onder de verantwoordelijkheid van de politie vallen. Bekijk ook het stroomschema.

Voorbeeld 1:

“Door mijn werk bij de politie ben ik mijn no claimkorting kwijt.”

Wanneer de privéauto van een politiemedewerker opzettelijk is beschadigd, maar de schade nergens verhaald kan worden, en zeer aannemelijk is gebleken dat de beschadiging een gevolg is van de dienstuitoefening bij de politie, kan de gedupeerde medewerker een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij de SWP.

Maar wat nu als de medewerker allrisk verzekerd is en de verzekering derhalve de schade aan de auto vergoedt? Op het eerste gezicht zou je dan denken dat er voor de medewerker gelukkig geen schade is.  Echter, als aantoonbaar is dat specifiek door deze schade de verzekeringspremie van de betrokken medewerker wordt verhoogd (verlies zgn. no claimkorting) en hij gedurende een bepaalde periode meer premie moet gaan betalen, dan is dat ook financiële schade.

Eventueel kan vergoeding van deze schade worden aangevraagd bij de SWP, waar na beoordeling van de omstandigheden mogelijk vergoeding van deze kosten kan worden toegekend. Het waarborgfonds vergoed geen kosten die in het maatschappelijk verkeer als normaal gebruikelijk worden gezien.

 

Voorbeeld 2:

“Door mijn werk bij de politie heb ik letsel opgelopen en ben ik tijdelijk minder mobiel maar ik wil geen achterstand oplopen bij de opleiding die ik volg.”

Wanneer een politiemedewerker ten gevolge van de dienstuitoefening letsel oploopt, worden alle medische kosten die hieruit voortvloeien door de werkgever vergoed.

Maar wat nu als je weken met een been in het gips moet, niet kunt autorijden en ook niet met gipsbeen en krukken gebruik kunt maken van openbaar vervoer om 2x per week de lessen bij te wonen – in een andere stad – van een opleiding die je volgt? Thuisblijven levert je ongewenste achterstand en extra kosten op. Je vindt een vrijwilliger die bereid is om je 2x per week met een auto naar de opleidingslocatie en weer naar huis te brengen, tegen vergoeding van de kosten. De werkgever vergoedt deze kosten niet, want niet medisch, maar je kunt wel een aanvraag indienen bij de SWP voor vergoeding van deze extra kosten.

Na beoordeling van de omstandigheden kan mogelijk een vergoeding worden toegekend. Het waarborgfonds vergoed geen kosten die in het maatschappelijk verkeer als normaal gebruikelijk worden gezien.