Praat en denk mee: tijd voor gezonder drugsbeleid?

Hoe effectief is onze drugsbestrijding? Dat is de vraag die op dinsdag 30 januari 2024 centraal staat tijdens een themadag voor politiemedewerkers in HUB50 van de Nationale Politie in Utrecht. Deze discussiebijeenkomst wordt georganiseerd door LEAP Nederland, een tak van het internationale netwerk van (oud-)politiemensen die opkomen voor een ander drugsbeleid dan de huidige war on drugs.

Het symposium duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis, maar aanmelding vooraf is verplicht, mede gezien de beperkte omvang van de zaal (200 personen). Zonder bevestiging van je aanmelding krijg je op de dag zelf geen toegang. Ook zijn dan de reguliere HUB50-regels van toepassing: zonder politielegitimatie of een andere officieel persoonsbewijs (paspoort, rijbewijs) kom je het gebouw niet binnen.

Politieperspectief
Het doel van de dag is met een grote groep politiemedewerkers het huidige drugsbeleid en de mogelijke alternatieven te bespreken. Volgens LEAP is het hoog tijd om daarover na te denken. Tientallen jaren van repressie hebben namelijk niet geleid tot het terugdringen van de productie van illegaal verklaarde drugs of het aan banden leggen van de handel daarin. In landen waar ook de gebruikers worden vervolgd is het niet anders.

Discussie aanzwengelen
Dit is de lijst van sprekers die hun kennis en inzichten zullen presenteren om de discussie aan te zwengelen. De laatste twee personen zijn betrokken bij het platform Denkwerk.

  • Neil Woods, ex-undercover collega uit Engeland, doorslaggevend bij het oprollen van drugssyndicaten
  • Stephan Snelders, drugshistoricus Universiteit van Utrecht
  • Joop de Schepper, eenheidsleiding Operatiën Nationale Politie Noord-Nederland
  • Yarin Eski, hoogleraar criminologie
  • Sander Wirken, officier van justitie over zijn boek ‘Misdaad en vrede’
  • Bart de Koning, journalist voor Follow the Money
  • Bernard ter Haar, natuurkundige, kernfysicus, beleidsadviseur BZK en/of
  • Jerome Crijns, gedragseconoom

Deelnemers ontvangen na afloop het boek ‘Good Cop – Bad War’ of ‘Drug wars’ van Neil Woods.

Financiële steun
Zoals gezegd is deelname aan het symposium gratis. De organisatiekosten worden gedekt door giften, waaronder aanzienlijke bijdragen van de NPB, ANPV en Equipe. Leden van de politiebonden ontvangen desgewenst per mail een declaratieformulier waarmee ze een tegemoetkoming in hun reiskosten kunnen aanvragen. LEAP hoopt op die manier de deelname van collega’s uit alle lagen van het korps te bevorderen. (Het streven is 21 cent per kilometer, maar dat bedrag kan lager uitvallen op basis van de budgettaire eindafrekening.)

Het wordt op prijs gesteld als deelnemers aan het symposium het werk van LEAP Nederland ondersteunen met een vrijwillige gift. Bij de aanmelding staan alle gegevens die je daarvoor nodig hebt (url en barcode). Overtreffen de aanmeldingen de zaalcapaciteit, dan kun je desgewenst je gift terugkrijgen. Een mailtje is dan voldoende. Deelnemers die beroepshalve aanwezig zijn en een bijdrage kunnen declareren, ontvangen desgewenst een factuur.

Videoverslag
Van het symposium wordt vanaf een gefixeerde positie een videoverslag gemaakt. Wil je niet herkenbaar in beeld komen? Meld dat dan op het aanmeldingsformulier, zodat wij er rekening mee kunnen houden.  Voor aanwezige journalisten gelden de ‘Chatham rules’: geen naamsvermelding van toehoorders zonder hun voorafgaande goedkeuring.

Aanmelden kan via deze link of via onderstaande QR-code