Politiebonden pleiten voor landelijk vuurwerkverbod

De politiebonden spreken zich opnieuw krachtig uit voor een landelijk vuurwerkverbod. Dit standpunt heeft alles te maken met de werkomstandigheden van hulpverleners in de aanloop naar Nieuwjaar en tijdens de jaarwisseling. Politiemensen en hun collega’s van ambulance en brandweer komen door de onverantwoorde omgang met vuurwerk in gevaarlijke en schadelijke situaties terecht. Bovendien kan de politie het huidige versnipperde vuurwerkbeleid in de praktijk niet handhaven. Zeker niet met de huidige capaciteitsproblemen binnen de politie.

Onveilige werkomstandigheden
Het beeld van de vorige jaarwisseling schetst een overduidelijk plaatje. Er waren weer veel gevallen van geweld tegen hulpverleners. Meerdere politiemedewerkers geven aan dat ze zijn bekogeld met zwaar vuurwerk, soms met brandwonden en gehoorschade als gevolg en hebben het gevoel te moeten werken in een oorlogsgebied. Binnen de politiebonden leidt dat tot de conclusie dat met het huidige vuurwerkbeleid hulpverleners niet de veilige werksituatie krijgen die ze mogen verwachten.

Versnipperd beleid
De werkomstandigheden worden zeker ook negatief beïnvloed door het versnipperde vuurwerkbeleid. Tijdens de laatste jaarwisseling hanteerden twaalf gemeenten een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod. Terwijl in de omliggende gebieden het afsteken van vuurwerk gewoon vrij werd gelaten. In de politiepraktijk zorgt dat voor een sterk vergrote spanning in de contacten met het publiek. Het ‘uitleggen’ en vervolgens handhaven wordt door het ontbreken van een uniform beleid sterk bemoeilijkt.

Zwaar beroep op capaciteit
Hierbovenop komen de capaciteitsproblemen waar de politie mee te maken heeft. Elke jaarwisseling vraagt een enorme inzet van hulpverleners. Die vervolgens ook overvolle diensten moeten draaien. De meest recente jaarwisseling resulteerde in 14.806 incidenten en 771 aanhoudingen. Waarbij ‘reguliere’ werkzaamheden niet in de cijfers zijn meegerekend. Voor de steeds kleiner wordende politieteams betekent de jaarwisseling dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de beschikbare medewerkers. De toch al lange en intensieve diensten tijdens deze feestdagen worden daardoor nog zwaarder.

Maatschappelijke belangen
Vanuit hun hulpverlenende rol kijken politiemensen natuurlijk ook met lede ogen naar de verstrekkende gevolgen van een jaarwisseling. 2023 begon met 52 ernstig gewonde vuurwerkslachtoffers, waarvan bijna de helft jonger dan 18 jaar. In totaal hadden we 10 miljoen euro aan vuurwerkschade te dragen. Dit zijn cijfers die de politie en de politiebonden na aan het hart gaan. Het versterkt nog maar eens het pleidooi voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod.