Politiebonden in actie voor vroegpensioen (RVU)

Op 30 januari demonsteren de politiebonden in Den Haag voor het behoud van een fatsoenlijke vroegpensioenregeling voor mensen die zwaar werk doen (RVU). De werkgevers lijken daar niet toe bereid en de politiek houdt zich te veel afzijdig. Daar moet verandering in komen, anders dreigen vanaf 2026 alle voorzieningen op vroegpensioengebied weer weg te vallen – ook bij de politie. De actie van dinsdag maakt onderdeel uit van de RVU-campagne die de Nederlandse vakbeweging deze maand is gestart.

De actie van de politiebonden bestaat uit een protestdemonstratie door ongeveer 400 politiemensen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het kantoor van werkgeversorganisatie VNO/NCW. Zij zullen luid en duidelijk het standpunt uitdragen dat het rechtvaardig en sociaal is om werknemers die tientallen jaren zwaar werk hebben gedaan – bijvoorbeeld bij de politie – de mogelijkheid te geven om eerder met werken te stoppen.

Wat is er aan de hand?
In het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat er een Regeling vervroegde uittreding (RVU) komt voor mensen met zwaar werk. Sinds 2021 geldt een tijdelijke regeling die het mogelijk maakt dat deze werknemers tot drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken. Zij krijgen daarvoor van de werkgever dan maandelijks een bedrag ter hoogte van een AOW-uitkering. Deze regeling loopt tot eind 2025.

De vakbonden hebben met de werkgevers gesproken over het verbeteren en structureel maken van de regeling, maar die gesprekken zijn in november geklapt.

Wat willen we?
De vakbonden hebben drie eisen gesteld waaraan de RVU vanaf 2026 moet voldoen.
1. De regeling moet permanent zijn. Dat wil zeggen: er komt geen vervaldatum meer in.
2. De maandelijkse uitkering moet voldoende zijn om van rond te komen. Dat wil zeggen: er moet een hoger bedrag worden afgesproken dan in de tijdelijke RVU.
3. De werkgever en de vakbonden bepalen aan de cao-tafel welke (groepen) medewerkers zwaar werk doen en dus aanspraak krijgen op vroegpensioen.

Schot voor de boeg
De actie op dinsdag 30 januari kun je zien als een eerste schot voor de boeg. Het aantal actievoerders is daarbij beperkt gehouden tot 400, omdat het niet verantwoord is om op de gekozen locaties grotere groepen mensen samen te brengen. Mocht deze actie onvoldoende reacties opleveren vanuit de werkgevers en de politiek, dan zullen de politiebonden dit voorjaar samen met andere vakverenigingen steeds intensievere acties gaan uitvoeren.

Aanmelden als actievoerder
Voor aanstaande dinsdag hebben zich inmiddels (ruim) voldoende actievoerders gemeld.
Wil jij bij volgende acties opkomen voor het behoud van vroegpensioenmogelijkheden voor politiemensen en andere beoefenaars van zware beroepen? Meld je dan nu alvast als actievoerder aan bij het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden via deze LINK. Dan houden we je digitaal op de hoogte en kunnen we indien nodig snel schakelen.

Vragen of opmerkingen?
Ze zijn van harte welkom bij het Landelijk Actiecentrum (LAC): info@politieinactie.nl.