Politiebonden eisen extra investeringen in Bewaken en beveiligen

De politiebonden hebben politieminister Yesilgoz dringend verzocht met spoed een investeringsplan te maken voor het stelsel Bewaken en beveiligen en per direct de noodzakelijke eerste bedragen beschikbaar te stellen. Ze herkennen veel in het kritische rapport ‘Bewaken en beveiligen’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 1 maart publiceerde – en ook in de aanbevelingen van de Raad.

Al door het vorige kabinet zijn financiële middelen toegezegd om de kwaliteit van het stelsel
Bewaken en beveiligen te verbeteren. Die bedragen waren op zich onvoldoende en onlangs is duidelijk geworden dat de beschikbaarstelling ook nog eens op zich laat wachten. Dat laatste heeft grote ergernis gewekt bij de politiebonden. De te bewaken personen én de op dat gebied ingezette politiemensen lopen daardoor onnodige extra risico´s.

Behoefte enorm toegenomen
Naar aanleiding van het uitkomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben de politiebonden meerdere gesprekken gevoerd met leden die werken binnen het stelsel BenB. Die bevestigen dat de vraag naar uiteenlopende vormen van beveiliging enorm is toegenomen door de toenemende maatschappelijke onrust en uitdijende criminele samenwerkingsverbanden.

Gebrekkige financiering
De politie heeft zich organisatorisch onvoldoende aan deze ontwikkelingen kunnen aanpassen door de snelheid ervan en door gebrekkige financiering en ondersteuning. Het gevolg hiervan is dat de laatste jaren onnodig hoge risico’s zijn genomen bij het bewaken en beveiligen van bedreigde personen. Dit heeft verregaande gevolgen tot op de dag vandaag.

Innovatieve technologieën
Het stelsel Bewaken en beveiligen zou voortdurend in ontwikkeling moeten zijn, onder andere door de inzet van innovatieve technologieën en het versterken van de publiek-private
samenwerking. Alleen door het continu (kunnen) verbeteren van de beveiliging van personen en objecten zijn de risico’s op dreiging en geweld zo veel mogelijk te beperken. Voor een effectief en efficiënt systeem dienen de essentiële zaken op orde te zijn en op elkaar aan te sluiten. Dit gebeurt nog onvoldoende.

Kroongetuigen
Een belangrijke praktische noodzaak om (extra) te investeren in het stelsel is dat de
betrouwbaarheid van deze voorziening een voorwaarde is om vaker met kroongetuigen te
(kunnen) werken. Volgens rechercheurs is die mogelijkheid cruciaal voor een effectieve
aanpak van de georganiseerde misdaad.

Aan de brandbrief hebben de bonden een aantal veelzeggende quotes toegevoegd uit gevoerde gesprekken met politiemensen die binnen het stelsel Bewaken en beveiligen werken.

LEES HIER de brief van de bonden aan de minister

LEES HIER het NOS/Nieuwsuur-artikel over Bewaken en beveiligen van maandag 27 maart 2023