Politieacties: zo min mogelijk geldboetes

Het kabinet weigert de politiebonden tegemoet te komen in de vraag om een fatsoenlijke cao. Vandaar dat de politiebonden hun leden oproepen om vanaf woensdag 9 februari 07:00 uur geen bekeuringen meer uit te schrijven voor lichte overtredingen. Een volgende stap in het verharden van het actietraject.

De bonden roepen hun leden op de komende tijd vooral actiebonnen uit te delen. Dat wil zeggen: alleen nog bekeuringen uitschrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Voor snelheidsovertredingen worden de drempelwaardes/marges zodanig verhoogd dat alleen excessieve overtreders beboet worden. Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest.

Publieksvriendelijk
Het overgaan op coulante handhaving (‘bonnenactie’) is een logische stap, het is een aantrekkelijke combinatie van een publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje.

CAO overleg
Afgelopen week was er een eerste formeel gesprek over een nieuwe politie-cao, tussen bonden en een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen. (lees de cao-inzet van de politiebonden[link]).

Geen vrijbrief overtredingen
Deze actie is uiteraard geen vrijbrief voor het maken van overtredingen. Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent. Iedere burger blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen (verkeers)gedrag en voor zijn eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers

Vervolg WAKE-UP CALL 2022
In de aanloop naar de cao-onderhandelingen zijn de bonden in december begonnen met de estafette-actie WAKE-UP CALL 2022 tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. Het doel van deze acties was de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn.

De boodschap van deze acties kwam helaas niet duidelijk genoeg over. Blijkbaar rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.

Meer en hardere acties
Deze actie is wéér een volgende stap in het vervolg van het actietraject. Later deze week kondigden de politiebonden (veel) meer acties aan voor de komende maand.

Meer weten over het actietraject?
Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!