Politie-cao in impasse: het is nu aan de leden!

Eind december liepen de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao vanaf 1 januari 2021 vast. Het – inmiddels demissionaire – kabinet Rutte III bleek niet bereid minister Grapperhaus het benodigde extra geld te verstrekken om aan de looneis van de politiebonden te voldoen (2,5 % in 16 maanden). Het bod van de werkgever, en de weigering van het kabinet om extra geld uit te trekken om tegemoet te komen aan de eis van de politiebonden, doet volgens ons geen recht aan het huidige politiewerk.

 

Via digitale informatiesessies hebben de gezamenlijke politiebonden NPB, ACP, Equipe en ANPV hun leden de afgelopen weken geïnformeerd over het verloop van de onderhandelingen en over de circa 25 onderwerpen waarover werkgever en bonden het wél eens konden worden.

 

Hoe nu verder? Het antwoord op die vraag wordt bepaald door de leden. Zij ontvangen maandag 25 januari 2021 per email een link naar de online enquête. Het kost slechts enkele minuten om die in te vullen en tot een antwoord te komen. De antwoorden koppelen wij terug aan de minister.

 

De enquête staat open tot maandag 1 februari 12:00 uur; een week later informeren we iedereen over de uitslag.