Pensioenbewustwording bijeenkomst in Doorn een succes!

Op 31 mei werd in het Nationaal Veteraneninstituut te Doorn de eerste van een serie van vier pensioenbewustwording bijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de afdeling Postactieven en was bedoeld voor zowel gepensioneerden als nog actief werkende leden van de Nationale Politie. De belangstelling hiervoor was zodanig groot, dat alle 50 beschikbare zitplaatsen waren bezet.

Omstreeks 10.30 uur werd de bijeenkomst geopend door de afdelingsvoorzitter, Theo Jansen, die daarna het woord gaf aan Fred Lardinois van het ABP.
Deze nam de aanwezigen mee in de wereld van het pensioen. Hoe wordt op dit moment nog het pensioen opgebouwd en zijn er mogelijkheden om het pensioen te verhogen. Doordat de nieuwe pensioenwet net vers was aangenomen, kwamen tevens de veranderingen die er gaan aankomen ook ruimschoots aan bod. De strekking van de nieuwe pensioenwet werd door hem uitgebreid toegelicht. Daarnaast was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen over dit onderwerp. Voor zover mogelijk werden deze door Fred direct beantwoord. Rond 12.30 uur werd deze sessie afgesloten, onder dankzegging van Fred voor zijn inbreng. Hierna werd alle aanwezigen een lunch aangeboden.

Na de lunch was het woord aan Marjolein Elings van Van Rhijn Notarissen uit Zeist, die ons over het nut en de noodzaak van het levenstestament vertelde. Zij deed dit, volgens de aanwezigen, op een zeer levendige wijze waarbij ruim voldoende aandacht was voor vragen die opkwamen. Marjolein had voor iedere aanwezige een uitgebreid informatie pakket samengesteld, met daarin voldoende informatie dat aansloot bij haar verhaal.
Bij de toehoorders was ook de behoefte aanwezig omtrent informatie over het ‘gewone’ testament. Hierop gaf zij een korte uitleg over dit ‘gewone’ testament. Na beantwoording van de nodige vragen, ging zij vervolgens in op het grote verschil tussen beide testamenten maar ook het waarom en het belang van een levenstestament.

Toen er geen vragen meer waren werd ook zij door Theo bedankt voor haar heldere voorlichting.

De bijeenkomst werd rond 15.00 uur afgesloten door ons aanwezige hoofdbestuurslid en vicevoorzitter, Hans Schoones, die een kort beeld schetste van de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking tussen de vakbonden.

Uit de vele positieve reacties van de aanwezigen bleek dat de bijeenkomst zeer informatief was en voldeed aan de verwachtingen van de aanwezigen. Dat ook de partners mee konden komen werd duidelijk gewaardeerd.

Voor iedereen die op 31 mei de bijeenkomst niet kon bijwonen, wordt deze opnieuw gehouden op 12 juli 2023 in Assen. Zie de uitnodiging hiervoor in de extra nieuwsbrief en in de berichtgeving op de website!