Pensioen volgend jaar omhoog

Het ABP-pensioen wordt vanaf 1 januari 2024 met 3,03% verhoogd. Ook de premie gaat omlaag. Dit betekent dat gepensioneerden volgend jaar een hogere pensioenuitkering ontvangen.

Bestuursvoorzitter ABP Harmen van Wijnen hoopt dat de verhoging gepensioneerden wat extra armslag geeft. “Want bij een pensioen van 1.000 euro netto betekent dat toch zo’n 30 euro in de maand erbij.”

Het ABP kan de pensioenen net als vorig jaar volledig laten meegroeien met de prijsstijging (volledige indexatie). De stijging was toen 12%. Dat het nu om een lager cijfer gaat komt omdat de inflatie de laatste maanden, vanwege de lagere energieprijzen, flink is gezakt. “Het is goed dat het pensioen dit jaar verhoogd wordt,” zegt ACP-voorzitter Wim Groeneweg namens de politiebonden. “Het is namelijk pure noodzaak, nadat er dertien jaar niet geïndexeerd is.”

Wat betekent dit voor mij?
Vanaf 1 januari kun je op MIJNABP zien wat de pensioenverhoging persoonlijk voor jou betekent. Ontvang je pensioen? Dan zie het nieuwe pensioenbedrag ook op de betaalspecificatie van januari.

Lagere premie
De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt in 2024: van 27,9% naar 27,7%. Werkgevers betalen 70% van de premie. Werknemers betalen 30%. Dat betekent dat een werknemer met een bruto inkomen € 3.500 ongeveer 10 euro voordeliger uit is.

AOW
De AOW-bedragen die vanaf 1 januari 2024 geldig zijn, zijn verhoogd ten opzichte van 2023. Dit komt doordat het bruto minimumloon omhoog gaat. De uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de AOW stijgen daardoor ook. Voor de netto bijstandsuitkeringen betekent dit een stijging van € 130 euro per maand voor gehuwden/samenwonenden en €90 per maand voor alleenstaanden.