OR-pioniers gezocht voor politie-eenheden LO en LX

De werkgever zoekt collega’s die zich de komende anderhalf jaar willen inzetten voor een overtuigende start van de medezeggenschap van het personeel binnen de nieuwe politie-eenheden Landelijke Opsporing en interventies (LO) en Landelijke Expertise en operaties (LX). De politiebonden roepen hun leden binnen de Landelijke Eenheid op serieus te overwegen of zij deze pioniersklus op zich willen nemen. Zo ja, meld je dan uiterlijk op vrijdag 16 februari aan als kandidaat voor de eerste ondernemingsraad van LO of LX!

Sinds 1 januari jongstleden is de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie opgesplitst in twee nieuwe organisaties, die geacht worden een bedrijfsvoering en werkcultuur te ontwikkelen waarin medewerkersparticipatie centraal staat. Het is belangrijk dat de besluiten die de werkgever in dat proces neemt zorgvuldig worden afgestemd met een groep collega’s die de ervaringen, deskundigheden en wensen van de werkvloer vertegenwoordigen – de wettelijk voorgeschreven ondernemingsraad.

Voor alle duidelijkheid: een OR overlegt over andere zaken met de werkgever dan de vakbonden. Die houden zich vooral bezig met het afspreken en handhaven van de arbeidsvoorwaarden. Het OR-werk is vooral gericht op besluiten over de bedrijfsvoering binnen een organisatie.

Het belang van een overtuigende medewerkersparticipatie op dat gebied is door de politiebonden altijd erkend en ondersteund. Tientallen jaren gebeurde dat met name door binnen de eigen gelederen talentvolle en gemotiveerde kandidaat-OR-leden te zoeken en die bij OR-verkiezingen aan te bieden op een eigen lijst.

Die optie bestaat niet bij de OR-verkiezingen binnen LO en LX. Door een recente wijziging van het OR-reglement voor de landelijke eenheden binnen de Nationale Politie is het presenteren van kandidaten op vakbondslijsten in dit geval namelijk niet meer mogelijk. Het belang van een sterke OR blijven de bonden echter onderschrijven en daarmee het belang van gemotiveerde en geïnspireerde personeelsvertegenwoordigers.

Dat geldt dubbel en dwars voor de OR-pioniers die vanaf 1 april aan de slag gaan binnen de nieuwe politie-eenheden LO en LX. Let op: hun eerste termijn eindigt niet (zoals gebruikelijk) na vier jaar, maar al halverwege het vierde kwartaal van 2025. Dan vinden namelijk in alle eenheden van de Nationale Politie de reguliere OR-verkiezingen plaats en het is de bedoeling dat de LO en LX dan aansluiten bij die cyclus.

Werk jij bij LO of LX en ben je bereid als OR-pionier actief te worden binnen jouw eenheid? Dan kun je je tot en met (uiterlijk) vrijdag 16 februari als OR-kandidaat aanmelden door een e-mail te sturen naar ondernemingsraadLE@politie.nl. Graag als onderwerp vermelden ‘kandideren OR’ en in de mail je naam en je eenheid.

De verkiezingen voor de ondernemingsraden van LX en LO starten op 15 maart 2024. De collega’s binnen deze eenheden hebben dan tot vrijdag 29 maart 12.00 uur om digitaal hun stem uit te brengen op een kandidaat. Drie uur later maken de verkiezingscommissies de uitslag bekend.

Meer weten over het OR-werk?
Steek je licht op bij de huidige voorzitter Esme Solak of bij Bert van Willigen, adviseur van de ondernemingsraad. Zij vertellen je graag meer.

Esmé Solak
06 – 12 517 771
esme.solak@politie.nl

Bert van Willigen
06 – 50 268 428
bert.van.willigen@politie.nl.