Nog geen duidelijkheid over zware beroepen, FNV gaat actievoeren

Vandaag zijn de gesprekken tussen de vakbonden, werkgevers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortzetting en uitbreiding van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) opnieuw op niets uitgelopen. Piet Rietman, penningmeester en pensioenonderhandelaar van de FNV: ‘Het is heel teleurstellend dat VNO-NCW op dit moment niet eens hun onderhandelingsinzet voor een verlenging van de RVU-regeling wil delen.’
De RVU maakt deel uit van het pensioenakkoord en loopt in de huidige vorm eind 2025 af. Rietman: ‘Als we nu niets doen betekent het dat mensen met zware beroepen of die in ploegendiensten werken, moeten doorwerken tot hun pensioenleeftijd. Denk hierbij aan mensen in de zorg, politieagenten, maar ook in de bouw en de havens. Zolang doorwerken is met dit werk niet verantwoord.’

Beraden op acties
De FNV vindt het onverantwoord dat de onderhandelingen vandaag opnieuw niet op gang zijn gekomen. Rietman: ‘Ook van verschillende werkgevers die mensen met zware beroepen in dienst hebben, horen we dat zij een verlenging en verbetering van de RVU willen. Met hen en met onze leden gaan we ons nu beraden op acties. We schorten de polderoverleggen over pensioenonderwerpen nu op. De FNV vindt dat iedereen gezond met pensioen moet kunnen gaan, ook als je een zwaar beroep hebt.’

Voor meer informatie:
Guus Staats, woordvoerder Piet Rietman, 06 271 59 163