Nieuwe bijeenkomst pensioenbewustwording in Assen op woensdag 12 juli!

Speciaal voor leden van de politiebonden in de noordelijke provincies en hun partners, wordt in samenwerking met het ABP 
op woensdag 12 juli de pensioenbewustwording bijeenkomst gehouden bij het Van der Valk hotel in Assen, Balkenweg 1 9405CC Assen (Drenthe) .
Leden uit andere delen van het land zijn natuurlijk ook van harte welkom.

De Nieuwe Pensioenwet
Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij en een aantal zijn reeds met pensioen. Al die veranderingen roepen vragen op!

Het is hoe dan ook belangrijk om je te verdiepen in je pensioen. Als vakbond willen we  laten zien welke mogelijkheden je hebt met je ABP-pensioen en wat de hoofdlijnen zijn van de nieuwe pensioenwet. Een pensioenvoorlichter van ABP verzorgt hiervoor een presentatie, die in de ochtend van de bijeenkomst plaats vindt, waarbij het uiteraard ook mogelijk is om vragen te stellen.

Het Levenstestament
Tevens hebben we bij deze bijeenkomst, op veler verzoek, een notaris uitgenodigd die ons meer komt vertellen over het nut en de noodzaak van het Levenstestament.

Heb je geen levenstestament en overkomt je iets waardoor je je zaken niet meer zelf kunt regelen? Dan bepaalt de rechter wie namens jou mag handelen. De rechter benoemt dan een bewindvoerder, op verzoek van jezelf of je familie. Deze bewindvoerder kan een vriend of familielid zijn, maar ook een specialist van een professioneel bureau.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, mag je partner niet automatisch namens jou handelen als je daar door omstandigheden niet meer toe in staat bent. Zelfs niet als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Als je geen levenstestament hebt opgesteld, is altijd een gang naar de rechter nodig. En die maakt een eigen afweging.

Het programma van die dag ziet er als volgt uit:

09.00 – 09.15:     Ontvangst belangstellenden
09.30 – 10.30:     Presentatie notaris over het levensloop testament
10.30 – 11.00:     Pauze
11.00 – 13.00:     Presentatie ABP over het nieuwe pensioenstelsel en de effecten daarvan; Pensioenbewustwording)
13.00 – 14.00:     Afsluiting en aansluitend lunch

Aanmelden voor deze dag kan door het sturen van een e-mail (vóór 24 juni) met daarin je naam, of je alleen of met een partner komt en van welke bond je lid bent. Deze mail kun je sturen naar:  pensioenbijeenkomsten@anpv.nl

Deelname aan deze bijeenkomst is beperkt, dus geef je zo snel mogelijk op!

Op 13 september en 11 oktober volgen er nog twee bijeenkomsten. Deze worden gehouden in respectievelijk Dordrecht en Venlo. Inschrijven voor deze bijeenkomsten is ook al mogelijk via bovengenoemd e-mailadres.