Kwalificatietraject N2 naar Medewerker GGP

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een kwalificatietraject voor collega’s met een N2-politiediploma om zich te ontwikkelen naar het niveau van medewerker GGP. Het korps, het ministerie J&V en de politievakbonden hebben hierover afspraken gemaakt die resulteren in loopbaankansen voor deze collega’s en extra capaciteit voor de basisteams.

Alle collega’s die hiervoor in aanmerking komen en die dit willen krijgen de gelegenheid om dit traject te starten. Het is de insteek om zo snel mogelijk van start te gaan. Omdat het gaat om honderden collega’s duurt het een aantal jaar voordat iedereen aan de beurt is geweest. Na het behalen van het kwalificatietraject wordt de assistent GGP benoemd als medewerker GGP en na drie jaar volgt bij voldoende functioneren benoeming tot Generalist. Op langere termijn is ook een traject mogelijk richting de seniorfunctie.

Streven is start voor eind 2021
Het traject is gebaseerd op het nieuwe onderwijs PO21. Van de PA wordt op dit moment veel gevraagd. Naast de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs PO21 en de grote instroom zijn er ook behoeften van collega’s die willen doorstromen (zoals het kwalificatietraject N2). De politiebonden hebben een aanbod gedaan bij de PA om, vanuit hun netwerk, bij te dragen aan het opleiden van de betreffende N2 collega’s. De PA en de politiebonden onderzoeken nu of dit aanbod matcht met de docenten en (praktijk)begeleiding die nodig zijn voor het kwalificatietraject. Streven is om eind 2021 de eerste van drie pilotklassen van start te laten gaan.

Drie klassen als pilot in eenheid Amsterdam
De eerste pilot vindt plaats in de eenheid Amsterdam. Afgesproken is dat de eerste klassen bestaan uit collega’s die al een ruime en meerjarige ervaring hebben in het (operationele) politiewerk en die, mits zij voldoen aan de aanstellingseisen, “versneld” door het traject kunnen. Hiervoor moet zoals gezegd veel georganiseerd worden. Kwaliteit staat voorop dus als dit niet mogelijk blijkt zal week 5 van 2022 het eerste startmoment worden.

Zo snel mogelijk duidelijkheid voor de rest
Binnen de eenheid Amsterdam worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarin collega’s die interesse hebben uitleg krijgen over het kwalificatietraject, de selectie-eisen en het plaatsingsproces. Aansluitend aan de pilot krijgen ook de collega’s die werkzaam zijn binnen andere eenheden de kans om deel te nemen. Ook voor deze collega’s zal zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wanneer ze van start kunnen.

De collega’s die van N2 naar Medewerker GGP willen doorstromen zijn niet de enige collega’s die behoefte hebben aan doorstroom. Ook voor deze andere groepen collega’s (zoals N3 naar N4) wordt tot op het hoogste niveau overlegd en gezocht naar een oplossing. Uiteraard nemen we de leerpunten mee uit het N2 traject en informeren we deze groepen zo snel als mogelijk.