Korpsleiding biedt verontschuldigingen aan

In het verleden zijn veel politiemedewerkers die zorg nodig hadden van de Nationale Politie in de problemen gekomen. Het juridische doolhof waar zij in terecht kwamen deed geen recht aan datgene wat men van een goed werkgever had mogen verwachten. Het gevolg was dat de vakbonden en/of andere juridische vertegenwoordigers zich namens deze collega’s bezig hielden met jarenlange procedures waarbij de uitkomst ongewis was. Ergernis, frustratie, teleurstelling en het gevoel  dat hun beroepsziekte niet herkend én erkend werd waren de problemen waar deze collega’s tegenaan liepen.  En dat de Nationale Politie zich probeerde te verschuilen in een ingewikkeld doolhof van juridische handelingen.

Leonard Kok (lid Korpsleiding) ‘Dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest en heeft ook niet zo mogen gebeuren. Ik wil me hier namens de korpsleiding voor verontschuldigen, wetende dat dit het verleden niet uitwist’ Ook minister Grapperhaus heeft zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten tegenover de Tweede Kamer. Ook werden deze verontschuldigingen uitgesproken aan het adres van de (juridische) medewerkers die deze ingewikkelde regelingen uit dienden te voeren namens de Nationale Politie.

Er gaat nu dan ook een  nieuw stelsel beroepsziekten komen, waaraan inmiddels door de korpsleiding, vakbonden en de COR hard wordt gewerkt. Een medewerker moet in het nieuwe stelsel directe aandacht, zorg en financiële ondersteuning krijgen die nodig is voor een voorspoedig herstel en re-integratie. Volgens de tijdsplanning zou dit nieuwe stelsel eind van 2020 gerealiseerd moeten zijn.

Zo’n 200 (oud) collega’s die onder de huidige regeling restschade hebben geclaimd zullen worden benaderd om met hun en hun vertegenwoordigers te komen tot concrete afspraken zowel op het gebied van zorg maar ook van financiële afspraken. Er komt ook nog een nieuw beleidskader waarin lopende zaken van (oud) collega’s tot een goed einde kunnen komen.

ANPV voorzitter Xander Simonis hoopt dat met deze toezeggingen een einde kan én zal komen al vele langlopende procedures en dat deze groep (oud) collega’s een vervelende periode in hun leven af kunnen sluiten en hun energie kunnen richten op hun herstel.

Heb je hulp en ondersteuning nodig ?

Blijf er dan niet mee rondlopen. Ga in gesprek met de collega’s, leidinggevenden of neem contact op met de zorgprofessionals van het lokale team Veilig en Gezond Werken binnen jouw eenheid of dienst. Zij kunnen desgewenst ook doorverwijzen naar in- of externe hulp. Ook de collega’s van Team Collegiale Ondersteuning staan voor je klaar om je verder te helpen.

Wil je graag contact met iemand van buiten de Nationale Politie. Dat is vanzelfsprekend ook mogelijk: Het 24/7 loket van Stichting ‘De Basis’ in Doorn staat voor je klaar. Zij zijn bereikbaar onder 0800-1218

Het 24/7 loket kan je ondersteuning geven op het valk psychosociale hulp- en dienstverlening aan geüniformeerde beroepsgroepen. Zoals de naam 24/7 al aangeeft zij zijn 24/7 bereikbaar.

Of heb je liever hulp en ondersteuning van jouw eigen vakbond ? Onze afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB) is bereikbaar via ibb@anpv. nl of via 070-3155128

DE NATIONALE POLITIE HEEFT OVER DIT ONDERWERP GISTERMIDDAG  EEN PUBLICATIE GEPLAATST OP INTRANET.