Kandidaten Verantwoordingsorgaan (VO) gezocht

Het pensioenfonds ABP beheert het pensioengeld van alle (politie)ambtenaren.
Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO). In het VO zitten afgevaardigden van de gepensioneerden, van de deelnemers (werkenden) en van de werkgevers. De 32 personen die de deelnemers en de gepensioneerden vertegenwoordigen, worden elke vier jaar gekozen. Begin 2022 zijn er weer verkiezingen en daar kan jij je nu voor opgeven!

Wat er van een lid van het VO verwacht wordt, lees je hier in het functieprofiel.

Alle regels over de verkiezingen van het VO lees je hier in het reglement verkiezingen.

De komende jaren is de rol van het VO nog belangrijker omdat het pensioenstelsel gewijzigd wordt. Daarover lees je hier meer.

Hier vind je het reglement VO.  Hier vind je de gedragscode ABP.

Hoe nu verder?
De ANPV kan kandidaten voordragen bij het Ambtenarencentrum (AC). Het bestuur van het AC (waarin ook de ANPV is vertegenwoordigd) stelt de kandidatenlijst vast.

Daarna is het aan alle deelnemers en gepensioneerden om hun kandidaten te kiezen.
Wanneer je wordt gekozen, vertegenwoordig je het AC, dus ook de andere daarbij aangesloten ambtenaren.
Wil jij je kandideren? Stuur dan voor 1 december 2021 een e-mail met motivatie naar secretariaat@anpv.nl.