Informatiebijeenkomsten nieuwe pensioenstelsel

De Pensioenkamer overheidspersoneel heeft overeenstemming bereikt over zowel een hoofdlijnenresultaat als een concept-transitieplan.
Het hoofdlijnenresultaat beschrijft hoe het nieuwe pensioenstelsel voor overheidspersoneel eruit komt te zien.
Het concept-transitieplan beschrijft de wijze waarop we naar dat stelsel overgaan. Beide kunnen overigens niet los van elkaar worden gezien.

In de Pensioenkamer is een vertegenwoordiger van het ambtenarencentrum (AC) waar de ANPV bij aangesloten is.

Na de raadpleging van de organisaties van gepensioneerden (die zich niet door een vakorganisatie laten vertegenwoordigen), die eind maart heeft plaatsgevonden, zullen er ledenraadplegingen worden gehouden bij de bonden aangesloten bij het AC.
Deze raadpleging bestaat uit twee delen, namelijk een informatie- en een besluitvormingsfase.

De besluitvorming wordt gedaan door het AC-bestuur. Op 3 juni besluit zij of er wel of geen draagvlak voor de stelselherziening is onder de aangesloten organisaties. Daaraan vooraf, gaat natuurlijk de besluitvorming binnen de aangesloten organisaties.
Bij de ANPV wordt dit gedaan door het hoofdbestuur na raadpleging van de raad van voorzitters.

Daaraan voorafgaand zullen onze leden worden geïnformeerd.
De voorlichting van de leden van de aangesloten organisaties wordt verzorgd door het AC door het beleggen van een aantal bijeenkomsten in het land. Deze zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerde leden.
Er zal steeds een lid van het hoofdbestuur van de ANPV bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Onze leden kunnen desgewenst hun mening/ voorkeur delen of vragen stellen tijdens deze bijeenkomsten, via de afdelingen of per mail bij secretariaat@anpv.nl

De bijeenkomsten:

West-Nederland
Dinsdag 23 april 2024, 19.30 uur, Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest.

Oost-Nederland
Donderdag 25 april 2024, 20.00 uur, Van der Valkhotel Hengelo, Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo

Noordwest-Nederland
Woensdag 1 mei 2024, 19.30 uur, De Dukdalf, Den Helder, Hoofdgracht 4, 1781 AA Den Helder

Midden-Nederland
Donderdag 2 mei 2024, 20.00 uur, Fletcher-hotel Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist.

Noord-Nederland
Maandag 6 mei 2024, 20.00 uur, Van der Valk-hotel, Balkenweg 1, 9405 CC Assen

Zuidwest-Nederland
Woensdag 8 mei 2024, 20.00 uur, Fletcher-hotel Trivium te Etten-Leur, Trivium 72, 4873 LP Etten-Leur

Zuidoost-Nederland
Woensdag 15 mei 2024, 20.00 uur, Fletcher-hotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne.

Aanmelden voor deze bijeenkomsten wordt op prijs gesteld. Graag via secretariaat@anpv.nl onder vermelding van de locatie die je wil bezoeken.


Webinar
Vrijdag 17 mei 2024, 14:00; voor de link verwijzen we naar de nieuwsbrief van 26 april 2024 of vraag de link op bij het secretariaat.

Nieuwsbrief
Lees ook de nieuwsbrief ‘Kan ik later net zo leven als nu? van de AC Rijksvakbonden.

Transitieplan
Of lees het hele transitieplan of de samenvatting.