Het is tijd voor actie!

Het is tijd voor actie! We hebben jullie allemaal nodig! De gesprekken over de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) zijn namelijk helemaal vastgelopen. De werkgevers ‘in de polder’ willen niet meegaan in de eisen van de federaties van vakbonden. En dat slaat meteen de basis onder de RVU binnen de politie uit. Als politie kunnen we namelijk niet  gaan onderhandelen als er in de Stichting van de Arbeid – de federaties van werkgevers (VNO-NCW) en werknemers (FNV-CNV-VCP) – geen akkoord is over de kaders voor een nieuwe RVU.

Dat willen we daarom duidelijk laten horen. Op de allereerste plaats aan de werkgevers VNO-NCW en de minister van Sociale Zaken, die in deze onderhandelingen over de RVU een centrale rol spelen.

Op 30 januari 2024 houden we een symbolische blokkade / demonstratie
voor het pand van VNO/NCW en het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag.

De RVU is voor ons allemaal namelijk van groot belang. Daarom is een grote opkomst belangrijk. Laat daarom zoveel mogelijk anderen dit nieuws weten. Roep ze op om voor de collega’s en zichzelf op te komen. Met een duidelijk signaal! Het is erop of eronder.

Kom en doe mee in Den Haag op dinsdag 30 januari 2024!
Meld je meteen aan 

Alleen samen zetten we druk op werkgevers en kabinet om weer aan tafel te gaan en goede afspraken te maken.

Ondertussen houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen. De komende tijd kun je meer informatie en achtergronden verwachten over de acties voor de RVU. Volg het op onze website caoinzicht.nl. Wil je contact of meer informatie, mail dan naar info@politieacties.nl.

Zie ook: 

 

 

In het Landelijke Actiecentrum zijn we volop in voorbereiding op deze actiedag. Daar komt heel wat bij kijken. Logisch dat jullie vragen hebben over vervoer, diensttijd enzovoorts. Wij zullen deze vragen beantwoorden.

Eigen tijd of diensttijd?
In de aanzegging aan de werkgever, minister en korpschef, hebben wij kenbaar gemaakt dat politiemensen hun geplande uren op de reguliere wijze verantwoorden. Daarmee schept de aanzegging voorwaarden over de wijze waarop collega’s aan een actie van de politievakbonden deelnemen. Als er bezwaren zijn m.b.t. de voorwaarden, dan staat het de minister of korpschef vrij om een rechter te vragen zich hierover uit te spreken. Doen zij dat niet? Dan voeren wij de actie uit onder de voorwaarden beschreven in de aanzegging. Dus; sta je die dag gepland in BVCM, dan registreer je dit ook zo in BVCM. Ben je die dag vrij? Dan voer je actie in eigen tijd. Gezien het belang van het onderwerp, is dat laatste zeker geen verloren tijd.
Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Vervoer
Om de collega’s op tijd op de juiste locatie in Den Haag te krijgen, bekijken we op dit moment de opties die er zijn. Daar waar we veel inschrijvingen hebben, zullen we bussen organiseren met het verzoek aan jullie om daar gebruik van te maken. Kun je niet opstappen in één van de bussen, dan kun je ook (indien beschikbaar en als je in dienst bent) met dienstvervoer, eigen vervoer of openbaar vervoer naar Den Haag reizen. De kosten van eigen vervoer en/of openbaar vervoer kun je achteraf declareren bij de politiebonden. Uit kostenoverwegingen willen we je vragen dit tot een minimum te beperken. Wil je carpoolen en weten wie er uit jouw omgeving nog meer afreist naar Den Haag? Neem dan even contact met ons op.
Meer details over eventueel busvervoer volgt zo spoedig mogelijk. Wij zullen dit centraal organiseren.

Uniform of burger
Wij doen een dringend beroep op jou om, als je in de praktijk uniform dragend bent, op 30 januari ook in volledig operationeel uniform aan de actie deel te nemen. Het is immers van groot belang om te laten zien dat de politie in actie is voor de RVU. Heb je dus opgegeven dat je in burger komt, maar je bent wel uniform dragend? Dan vragen we je echt met klem om in volledig operationeel uniform naar Den Haag te komen.

Catering
Het Landelijk Actiecentrum draagt zorg voor het nodige eten en drinken ter plaatse.

Tijdstippen
Gezien de reistijd naar Den Haag, gaan we de aanmelders in twee groepen verdelen. De eerste groep, vanuit de eenheden dichter bij Den Haag, start om 08:00 uur en de tweede groep start om 10:00 uur in Den Haag. De verdeling van eenheden maken we z.s.m. bekend.

Aanmelden
Heb je jouw collega’s al gevraagd om ook mee te gaan? Aanmelden kan nog steeds. Dus roep je collega’s op om zich aan te melden en met ons mee actie te gaan voeren op 30 januari! Aanmelden kan via deze link.

Meer info
Via de mail zullen we jullie informeren over de verdere bijzonderheden.

Met vriendelijk groet namens de collega’s,

Maarten Brink
projectleider
Landelijk Actiecentrum Politieacties