Heeft u een bericht over uw machtigingscode ontvangen?

Heeft u een formulier ‘Registratie doorlopende machtiging intermediair goedkeuren’ ontvangen? Dan verzoeken wij u om een scan/foto van de machtingsbrief met code (bladzijde 5) te mailen naar belastingservice@mijnvbm.nl. Gelieve in het onderwerp te vermelden: “machtigingscode”.

Per post mag ook (al hebben we voorkeur voor e-mail):

VBM Belastingservice
Postbus 93037
2509 AA Den Haag

Heeft u een e-mail van noreply@fiscaalgemak.nl ontvangen? Deze e-mails zijn automatisch door ons belasting-invulprogramma gegenereerd. U kunt handelen zoals in de aan u gestuurde e-mail staat omschreven.

Let op! Codes gelden helaas maar voor 1 persoon per e-mailadres, dus niet voor de partner. Het verzoek is dan ook om ook de machtigingsbrief met code van uw partner aan ons te mailen.

Bij voorbaat dank!