Grote RVU-actie woensdag 27 maart!

De politiebonden roepen hun leden op tot een massale werkonderbreking op woensdag 27 maart 2024!

Onze eerste compacte actie in Den Haag was een succes. De regeling voor zwaar werk staat weer in de aandacht van alle betrokken partijen. Alleen zijn er nog geen echte vervolgstappen gezet. De partijen zijn niet aan tafel gegaan voor verdere onderhandelingen. En daarom komen wij weer terug. Om te laten zien en horen dat het ons menens is. Politiewerk is zwaar werk, in alle facetten. En daardoor verdient het een fatsoenlijke regeling voor vervroegd pensioen.

Namens de vier politiebonden heeft Nine Kooiman de belofte op 30 januari duidelijk gemaakt; “Als er niet snel duidelijkheid is over een nieuwe Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), dan komen we terug. Alleen dan wel met veel meer!” En dat moment is dus gekomen. Op 27 maart gaan we ons standpunt in Den Haag nog duidelijker laten zien en horen.

Niemand twijfelt er aan dat politiewerk zwaar werk is
Van hoog tot laag is iedereen in ons korps er ook van overtuigd dat een goede regeling voor vervroegde uittreding gerechtvaardigd is. De korpschef benadrukte het ondubbelzinnig tijdens onze eerste actie. Na veel jaren in dienst van de maatschappij en het gezag van Nederland verdien je een fatsoenlijke mogelijkheid om voor je AOW-leeftijd te kunnen stoppen. 

Helaas zien de partijen aan de onderhandelingstafel ‘in de polder’ dat niet zo
Hoewel de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft gesproken met de voorzitters van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties willen ze de onderhandelingen over een RVU vanaf 2026 niet voortzetten. De werkgevers willen nog niet ingaan op de eisen die de federaties van werknemers hebben gesteld. En daarmee blokkeren ze meteen het onderhandelingsproces in onze organisatie.

Daarom moeten we weer in actie komen
Collega, we hebben er allemaal groot belang bij dat we deze RVU krijgen. Als er nu geen regeling vanaf 2026 komt, dan komt die in de toekomst er ook niet meer voor de jongere collega’s. Daarom moeten we met z’n allen de vervolgstap zetten. Als politievakbonden roepen we je dan ook op om op 27 maart 2024 deel te nemen aan een grote vakbondsmanifestatie in Den Haag!

Het is in het belang van ons allemaal om werkgevers en politiek te laten zien dat het ons menens is
We eisen een behoorlijke regeling voor vervroegd uittreden voor collega’s die in hun carrière het zware politiewerk hebben gedaan. In dienst van de samenleving en in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag. 

Tot slot
Het Landelijk Actiecentrum (LAC) politievakbonden zorgt voor vervoer naar Den Haag, lunchpakketten en koffie.
We vragen je om met zoveel mogelijk collega’s te komen. Dus stuur dit bericht ook door naar heel je netwerk.

Reserveer jouw plek in de bus en meld je aan via deze link!

 

Volg het nieuws over de RVU op Cao-inzicht.