Goede doel voor 2021: Nogmaals KiKa

Zoals in een eerder aangekondigd heeft de ANPV in 2020 als ‘goed doel’ KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij) geadopteerd .

Zie voor nadere informatie over deze stichting ook de website van KIKA:  https://www.kika.nl/

 

Eén van de inkomstenbronnen vanuit de ANPV zijn de vrijwillige donaties die nieuwe leden doen tbv KIKA in de plaats van een welkomstcadeau. Deze wijze van doneren komt vooral voor bij nieuwe studenten die lid zijn geworden van de ANPV. Helaas voor KiKa heeft deze inkomstenbron ernstig te lijden gehad van het feit dat de wervingsmomenten op de politieacademie sinds medio maart 2020 geschrapt werden.

Daarom heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat we ook in 2021 KIKA als goed doel blijven koppelen aan onze wervingsactiviteiten.

Los hiervan kan iedereen een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL89 INGB 0000008118 of via https://www.kika.nl/doneren

 

Namens KIKA alvast bedankt !!