Gezocht: cao-nieuwsagenten!

In de aanloop naar nieuwe cao-onderhandelingen bouwen de politiebonden aan een netwerk van nieuwsagenten. We zoeken collega’s die actief willen bijdragen aan het verspreiden van informatie over wat een cao eigenlijk is, hoe zo’n afsprakenpakket tot stand komt en welke actuele ontwikkelingen er te melden zijn. Verlopen de onderhandelingen met de werkgever niet naar wens, dan krijgen cao-nieuwsagenten vanaf een gegeven moment ook actienieuws te verspreiden. De snelheid en zorgvuldigheid waarmee dat gebeurt zijn zeer bepalend voor het slagen van vakbondsacties – en daarmee voor het opvoeren van de druk op de werkgever.

Het verspreiden van informatie doet een cao-nieuwsagent op zoveel mogelijk manieren.
• Actuele berichten delen tijdens een briefing;
• Collega’s aanmoedigen mee te doen aan digitale polls;
• Medewerkers attenderen op de speciale cao 2024-nieuwsbrief van de bonden*;
• Posters ophangen op een of meer plekken in een of meer politiebureaus;
• Collega´s wijzen op het bestaan van de speciale cao 2024-website*;
• De politie-cao 2024 ter sprake brengen aan de koffie- of lunchtafel.
(* De cao-nieuwbrief en –website zijn nog in wording.)

Uiteraard hebben de bonden ook behoefte aan feedback. Een cao-nieuwsagent is dan ook niet alleen een informatiebron voor zijn collega’s. Idealiter is hij dat ook voor de bonden, die zich graag door hem laten bijpraten over de reacties, ideeën en vragen van collega´s die hij op de werkvloer opvangt.

Het vervullen van deze kaderfunctie kost weinig tijd en kan in werktijd gebeuren, aangezien het gaat om een activiteit door een erkende vertegenwoordiger van een bond (artikel 35 Barp).

De voordelen van dit vakbondswerk zijn legio. Niet alleen leidt het spelenderwijs tot het vergroten van je persoonlijke netwerk binnen de politie, je leert ook van dichtbij hoe de vakbonden opereren, met welke uitdagingen ze geconfronteerd worden en welke oplossingen ze daarvoor bedenken. En vanzelfsprekend bereikt het laatste nieuws jou als cao-nieuwsagent net iets eerder dan de rest van je collega’s.

Het is niet de bedoeling dat cao-nieuwsagenten ook betrokken raken bij het organiseren en uitvoeren van vakbondsacties. Het mag natuurlijk wel, als ze daar (ook) plezier in hebben.

Collega’s die actief willen worden als cao-nieuwsagent moeten zich als zodanig digitaal aanmelden bij hun bond, zodat ze officieel de status van kaderlid kunnen krijgen. Onderdeel van die registratie is het instemmen met het delen van de verstrekte persoons- en contactgegevens met de andere drie politiebonden, voor zover dat de onderlinge samenwerking op het gebied van de cao-informatievoorziening bevordert.

KLIK HIER om je als cao-nieuwsagent aan te melden.