Gerommel rond de RVU?

Tijdens de vorige cao-onderhandelingen is een tijdelijke regeling voor vervroegde uittreding (RVU) afgesproken. Deze geldt voor politiemedewerkers van geboortejaar 1960 en vroeger. De politiebonden willen dat deze regeling nu tijdelijk wordt verlengd voor een volgende groep van collega’s. Of nog liever: dat de regeling permanent wordt.

De RVU-regeling maakt het gemakkelijker om als politievrouw of -man voor je pensioenleeftijd te stoppen met werken. In de maximaal drie jaar voor het daadwerkelijke pensioen krijg je dan een maandelijkse bijdrage om de financiële pijn te verzachten. De regeling was afgesproken voor wie in de periode 2021 tot 2025 65 jaar was of werd. Verder waren er trouwens nog aanvullende eisen rond de zwaarte van de functie en het aantal dienstjaren.

Verlengen regeling
Voor de groep die toentertijd net buiten de boot viel, moet nu een verlenging van de RVU komen. Zodat ook zij hun afscheid een aantal jaren naar voren kunnen halen. Hiervoor zitten vakbonden uit allerlei sectoren nu om tafel met de werkgevers. Omdat het alleen nog gaat om onderhandelingen met bedrijven hebben de politiebonden nog geen directe plek aan tafel. Maar de ontwikkelingen worden wel scherp gevolgd.

Kaderregeling is basis
“Dat heeft alles te maken met de zogenoemde kaderregeling die er opnieuw moet komen. Daarin wordt onder andere vastgelegd dat er geen fiscale boetes verbonden zijn aan de uitbetalingen vanuit de RVU-regeling”, legt Alwin de Kok uit. Namens de politievakbonden volgt hij de ontwikkelingen rond de RVU op de voet. ” Zonder die garanties van de belastingdienst gaat geen enkele werkgever akkoord. Dus het is ook in ons belang dat die kaderregeling er komt.” Vervolgens kunnen de politiebonden in de eigen sector verder onderhandelen over de precieze inhoud van de RVU-regeling.