Digitale infosessies over stuklopen cao-overleg

Leden van de politiebonden kunnen zich vanaf maandag 4 januari aanmelden voor deelname aan een digitale bijeenkomst met de bondsvoorzitters over het stuklopen van de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. De eerste sessies staan gepland op maandag 11, woensdag 13 en vrijdag 15 januari 2021.

 

Aanmelding verloopt via een beveiligde link die vanaf 4 januari te vinden zal zijn op de websites van de bonden en in een digitale nieuwsbrief.

 

Tijdens de digitale bijeenkomsten zullen de voorzitters (tevens de onderhandelaars) een uitgebreide toelichting geven op de ontwikkelingen. Uiteraard krijgen leden volop ruimte om vragen te stellen. Tot slot bespreken we mogelijke en gewenste vervolgstappen.

 

Bestuurlijk overleg

De afgelopen dagen hebben de vier bonden ieder voor zich bestuurlijk overleg gehad over de weigering van het kabinet Rutte III om extra geld (pakweg 30 tot 40 miljoen) beschikbaar te stellen waardoor minister Grapperhaus aan de looneis van de bonden zou kunnen voldoen. Die looneis is 2,5 procent structurele salarisverbetering over een periode van zestien maanden. Minister Grapperhaus kon uit zijn eigen begroting geen andere afspraak financieren dan een structurele loonsverhoging van 1,3 procent in achttien maanden.

 

Hoofdbestuur en raad van voorzitters

Het hoofdbestuur en de raad van voorzitters van de ANPV steunden het besluit van de onderhandelaars om dit laatste loonbod niet te accepteren. Men was tevreden over de andere afspraken, maar vond de geboden loonsverhoging onvoldoende.

 

Ook ging men akkoord met het voorstel om in januari digitale Meet-sessies te houden om de leden te informeren en aan hen voor te leggen of er actie gevoerd kan/moet worden. De suggestie om tijdens oud en nieuw een werkonderbreking te organiseren leidde tot de nodige discussie. Het organiseren van zo’n actie sprak weliswaar tot de verbeelding, maar velen bleken tegelijkertijd zwaar te tillen aan hun loyaliteit aan het politiewerk en aan de veiligheid van de collega’s juist tijdens deze jaarwisseling.

 

Wel of niet afspraken

Tot slot: de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen op de structurele loonsverbetering. Over een hoop andere zaken hadden de werkgever en de bonden de afgelopen maanden wel een resultaat weten te bereiken.

 

Een paar voorbeelden: het indexeren (meegroeien met de salarisontwikkeling) van de overwerkvergoeding, het wijzigen van de maand waarin de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald en het toekennen van het recht op de ME-vergoeding aan de collega’s in schaal 12, 13 en 14 en het recht op de verschuivingsvergoeding aan de collega’s in schaal 13 en 14. Ook op het gebied van veilig en gezond werken en meer loopbaankansen bleken er interessante deals mogelijk, bijvoorbeeld over een jaarlijkse toelage voor activiteiten en producten die bijdragen aan fitheid en vitaliteit, meer ruimte voor rouwverlof, meer ruimte voor het voordelig kopen of een leasen van een fiets of e-bike voor woon-werkverkeer en betere (gegarandeerde) doorstroommogelijkheden voor politiemedewerkers op MBO 2-niveau.

 

Alles of niets

Het is goed om te beseffen dat deze afspraken alleen kunnen bestaan als onderdeel van een uitgebalanceerd afsprakenpakket. Het resultaat van wekenlang onderhandelen, waarbij beide partijen moeten geven en nemen. Met andere woorden: je kunt jezelf niet rijk rekenen door te denken: die en die afspraak hebben we in ieder geval binnen. De harde (politieke) werkelijkheid is: als er geen akkoord wordt bereikt over de structurele loonsverbetering, dan vervalt ook het in de steigers gezette afsprakenpakket als geheel.