Collega’s van anonieme dienst O&T doen verhaal bij werkgever

Collega’s van de dienst Observatie & Techniek zijn in februari met de bonden naar het landelijk overleg (GOKB) met de korpsleiding geweest. Zo konden ze persoonlijk toelichten dat zij vinden dat hun werk onvoldoende wordt gewaardeerd. Bij het gesprek was ook een vertegenwoordiging aanwezig van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het heimelijk verzamelen van bewijslast: dat is de kerntaak van Observatie en Techniek (O&T). Veel meer kan daar niet over worden geschreven, omdat het juist voor deze dienst zo belangrijk is om anoniem en onopgemerkt te blijven. In het gesprek met de werkgever kon een van de O&T-collega’s wel uitgebreid vertellen wat hun werk allemaal omvat.

Vervolgens kon duidelijk worden gemaakt dat de waardering voor het O&T-werk volgens de betreffende collega’s onvoldoende is en carrièremogelijkheden beperkt. Dit terwijl er veel van de collega’s wordt gevraagd. Ze werken onder zeer gevaarlijke omstandigheden en moeten op de juiste momenten op de juiste plekken zijn- wat veel flexibiliteit vraagt. Daar komt nog bij dat de opsporing een steeds groter beroep op de dienst doet. De werkgever hoorde de collega’s serieus aan.

Op 10 maart aanstaande komt de landelijke werkgroep O&T weer bijeen waar ook iemand van de werkgever zal aansluiten. De werkgroep die vanuit O&T is gevormd, heeft samen met de bonden al aangegeven de druk zo nodig met acties te willen verhogen.