C2000: Arbeidsinspectie tikt politie op de vingers

De Arbeidsinspectie wil na uitvoerig onderzoek naar de klachten rond het communicatienetwerk C2000 de Nationale Politie een eis tot naleving van de Arbowet opleggen. De werkgever krijgt nu eerst de tijd om te reageren op de bevindingen. ACP-vakbondsadviseur Ramon Meijerink: “De Arbeidsinspectie is heel concreet in welke maatregelen de politie zou moeten treffen. Wij gaan ervan uit dat ook de werkgever de bevindingen waardeert en hiermee aan de slag gaat.”

De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB voelden zich in maart dit jaar genoodzaakt om een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie over de enorme risico’s die de politie haar medewerkers laat lopen, doordat ze anno 2023 nog altijd met het haperende communicatienetwerk C2000 moeten werken. De Arbeidsinspectie heeft de klacht van de bonden gegrond verklaard en is een onderzoek gestart, waarbij is gesproken met diverse politiemedewerkers die dagelijks werken met C2000, medewerkers van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de politiebonden.

Randvoorwaarde veilige werkomgeving
‘C2000 is oorspronkelijk aangeschaft als communicatiesysteem, maar wordt als belangrijke randvoorwaarde voor een veilige werkomgeving voor medewerkers gezien, door zowel de korpsleiding als de medewerkers’, staat in een brief van de Arbeidsinspectie. Uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat de geschetste knelpunten rond C2000 in principe alleen kunnen worden opgelost door het bijplaatsen van extra antennemasten in bepaalde gebieden in Nederland waar geen bereik is.

Geen bereik
De Arbeidsinspectie sluit aan bij wat de politiebonden namens hun leden consequent zeggen, dat communicatie met meldkamers en politiecollega’s onderling noodzakelijk is om veilig het werk te kunnen doen en de veiligheid te garanderen voor politiemedewerkers en burgers. Toch is de constatering dat op dit moment in bepaalde gebieden in Nederland geen communicatie met C2000 mogelijk is voor politiemensen. Daarom kan een structurele oplossing voor de problemen met C2000 niet langer uitblijven.

Het systeem Noova, waarvan wordt gezegd dat dit C2000 op termijn gaat vervangen, kan volgens insiders pas in 2030 worden ingevoerd. Daarnaast bevestigt onderzoek van de Arbeidsinspectie dat de ‘push to talk’ app als redmiddel voor politiemensen bij storingen binnen C2000 niet geschikt is. Te veel handelingen en tijd zijn nodig om een goede verbinding tot stand te brengen.

Bijplaatsen antennemasten
‘De politie moet de werkzaamheden zodanig inrichten dat politiemensen ten alle tijden een goed werkende communicatievoorziening kunnen gebruiken, waarbij in levensbedreigende situaties de juiste hulp kan worden geboden die op dat moment noodzakelijk is’, stelt de Arbeidsinspectie. Daarbij wijst de Arbeidsinspectie in eerste instantie naar het bijplaatsen van antennemasten. Daarnaast zou er een alternatief moeten komen voor de ‘push-to-talk’ app in crisis en stressvolle situaties zoals achtervolgingen, waarbij politiemensen weinig handelingen hoeven te verrichten aangezien zij die tijd eenvoudigweg niet hebben in die situaties. Ook vindt de Arbeidsinspectie dat de politie als werkgever haar medewerkers structureel moet voorlichten over omgaan met C2000 en etherdiscipline. Dat zou op eenheidsniveau moeten gebeuren, gebaseerd op de problemen met C2000 in de betreffende eenheden.

Doorpakken
De Nationale Politie krijgt twee weken de tijd van de Arbeidsinspectie om te reageren op de bevindingen en voorgenomen eis tot naleving. vakbondsadviseur Ramon Meijerink, die de klacht bij de Arbeidsinspectie namens de politiebonden heeft ingediend: “Het lijkt mij dat de werkgever besluit om nu door te pakken. De bevindingen van de Arbeidsinspectie zijn kraakhelder en onderstrepen wat politiemensen al jarenlang zeggen. De werkgever zegt het zelf, een solide communicatiesysteem is een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige werkomgeving. De Arbeidsinspectie is helder over wat daarvoor nodig is.”