Brandbrief 300 miljoen bezuiniging bij politie

De gezamenlijke politiebonden sturen een brandbrief naar de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid voor in het Begrotingsdebat Justitie en Veiligheid op 24 november.

Aanleiding van de brief is de extra structurele bezuiniging van 300 miljoen euro per jaar op de politiebegroting. Als we het capaciteitsprobleem niet nog veel verder willen laten oplopen dan het nu is, moet deze bezuiniging van tafel. Dit is weer een signaal dat acties bij de politie ook in het nieuwe cao-traject onvermijdelijk zijn.

300 miljoen tekort
De politie heeft onlangs de wens ingediend voor een noodzakelijke investering van 650 miljoen euro voor de komende kabinetsperiode. Ook heeft de politie begin 2021 al aan de minister laten weten op een structureel tekort af te steven van 300 miljoen euro per jaar.

Onderzoek naar tekort
Vanwege het dreigende tekort heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek laten uitvoeren, dat deze cijfers bevestigt.

Volgens de politiebonden is het noodzakelijk dat dit tekort vanaf 2022 structureel wordt opgelost door een EXTRA budget aan de politie toe te kennen. Dit is dus AANVULLEND op het bedrag van 650 miljoen euro. Het is cruciaal dat dit EXTRA budget structureel beschikbaar komt om te voorkomen dat er fors binnen de politie moet worden bezuinigd.

2300 politiemensen
Het bedrag van 300 miljoen euro staat gelijk met 2300 FTE aan politiemensen. Dit is niet realistisch en ook niet uit te leggen aan politiemensen, en vooral ook bij ondersteuning waar ze door deze bezuinigingen zwaar getroffen lijken te worden. De collega’s moeten zich nu al in bochten wringen om de bezetting rond te krijgen

De politiebonden roepen de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid dan ook dringend op om dit probleem bij het begrotingsdebat structureel op te lossen.

Politiemensen die met hart en ziel werken aan de veiligheid van de burgers van dit land verdienen dat.

download de brandbrief