Belangrijke uitspraak CRvB inzake functies in vakgebied intelligence

Donderdag 20 augustus 2020 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan inzake de OVW punten voor de medewerkers en generalisten intelligence (schalen 6 en 7).

De NPB en ACP hadden deze procedure, mede namens de ANPV, aanhangig gemaakt.

Bij het toekennen van de OVW punten van deze twee functies  kwam de werkgever tot de conclusie dat deze functies geen 24 OVW punten behaalden. Hierdoor kwamen medewerkers in deze twee functies niet in aanmerking voor de OVW toelage.

Hiertegen hebben een aantal collega’s bezwaar gemaakt.

Nu is er in hoger beroep door de CRvB een uitspraak in hun voordeel gedaan.

Dit is echter géén algemeen verbindende uitspraak die voor alle collega’s met dezelfde functies van toepassing is. Deze is slechts van toepassing voor voor hen die bezwaar en beroep hebben ingesteld.

 

Gelijke monikken, gelijke kappen

Met de gezamenlijke bonden zullen wij op een zo kort mogelijke termijn (september) in overleg treden met de werkgever om te vernemen hoe zij deze de ‘fouten uit het verleden’ gaat herstellen. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er onderlinge verschillen komen tussen collega’s met dezelfde functies.

De CRvB, het hoogste rechtscollege in bestuursrecht heeft namelijk duidelijk aangegeven dat er te weinig OVW punten aan deze twee functies zijn toegekend.

 

Via onze site zullen wij met regelmaat een update geven over de nieuwswaardigheden die over dit onderwerp bekend worden.

Ben jij lid van de Anpv en medewerker Intelligence of generalist Intelligence en heb jij je nog niet eerder bij ons gemeld voor de OVW? Meldt je dan bij ibb@anpv.nl met in de onderwerpregel “OVW Intelligence”

Klik hier voor de uitspraak van de CRvB.