Aspirant zonder salarisverhoging? Meld je!

Aspiranten die geen salarisverhoging hebben gekregen en niet in hun eerste leerjaar zitten worden verzocht zich te melden.

In de politie-cao van 2022-2024 is een bruto verhoging van € 100,- per maand (naar rato) afgesproken met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt behalve voor de aspiranten die in hun eerste leerjaar zitten en een tegemoetkoming krijgen in plaats van salaris. Deze tegemoetkoming is per 1 augustus 2022 verhoogd.  Nu is gebleken dat er aspiranten zijn die wel salaris krijgen, maar per 1 juli 2022 geen verhoging hebben gekregen.

Dit is niet de bedoeling en hierover gaan de gezamenlijke politiebonden met de werkgever in gesprek.

Er was een deadline tot 31 augustus 2022 ingesteld waarin je bezwaar kon aantekenen tegen je salarisstrook van juli 2022. Deze deadline is verschoven naar 10 oktober 2022.

Leden die aspirant zijn en die worden betaald in de schalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A, en die niet in aanmerking zijn gekomen voor de cao-verhoging van 100 euro bruto per maand ingaande januari dit jaar, worden verzocht contact op te nemen met de ANPV. Bel tijdens kantooruren met de afdeling IBB via het telefoonnummer 070-3155128 of stuur een e-mail met een kopie van je salarisstrook van de maand juli 2022 naar ibb@anpv.nl.

De ANPV maakt zich er samen met de andere bonden hard voor dat er een oplossing voor jullie komt.