ANPV Alert voor aspiranten

Begin dit jaar hebben de politiebonden namens een grote groep aspiranten bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen van een flexibiliteitsbonus. Inmiddels zijn er in overleg met de werkgever twee proefprocedures bij de rechtbank gehouden. In afwachting van de uitkomst daarvan adviseert de ANPV wederom een groep aspiranten om zich uit voorzorg bij de bond te melden.

In de politie-cao 2022-2024 is de afspraak gemaakt dat medewerkers in een uitvoerende functie tot en met schaal 9 in de jaren 2022, 2023 en 2024 een tijdelijke tegemoetkoming ontvangen van maximaal      € 2.500,- per jaar. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de verzwarende werkomstandigheden en onregelmatige inzet als gevolg van de onderbezetting binnen het korps.

Proefprocedures
Omdat aspiranten ook de gevolgen van onderbezetting ervaren maar buiten de boot vallen, hebben de politiebonden begin dit jaar namens een grote groep bezwaar gemaakt tegen de salarisstrook van december 2022. Daaropvolgend zijn in samenspraak met de werkgever twee proefprocedures gevoerd bij de rechtbank, waarvan de uitkomst voor alle bezwaarmakers zal gelden. De bonden zijn nog in afwachting van de uitkomst van deze procedures. Zolang er geen uitspraak is, wil de ANPV ook tegen de salarisstrook van december 2023 bezwaar instellen. Om zodoende de bezwaartermijn veilig te stellen.

Bezwaar maken
Ben jij als aspirant gedurende de periode van september 2022 tot op heden in de praktijk ingezet? Meld je dan bij de ANPV, zodat de bond op voorhand bezwaar kan instellen tegen de salarisstrook van december 2023 vanwege het niet toekennen van de flexibiliteitsbonus. Dit kan tot uiterlijk 20 januari 2024.  LET OP: We hebben wel jouw salarisstrook van december 2023 nodig.

Stuur een mail naar IBB@ANPV.nl en vermeld in het onderwerp ‘Flexbonus’.

LET OP!

  • De bezwaarschriften worden aangehouden tot de uitkomst van de proefprocedures.
  • Wij zullen één bezwaarschrift indienen namens alle aspiranten (die zich bij ons hebben gemeld) en dus niet voor iedereen afzonderlijk. Dit betekent dat als er sprake is van een termijnoverschrijding van de politie, er geen individuele aanspraak bestaat op een dwangsom of op een vergoeding van artikel 6 EVRM. Wil je hier wel aanspraak op maken, dan adviseren wij jou zelf bezwaar te maken.