ALV ANPV stemt voor fusie met NPB

Op 28 februari 2024 is er op de extra algemene ledenvergadering (ALV) in Den Haag in overgrote meerderheid (95,5%) gestemd voor een fusietraject met de collega politiebond NPB.

Het hoofdbestuur

Op de extra ledenvergadering stond eigenlijk maar één punt op de agenda: Namelijk, de toekomstige fusie met de NPB.
Na een presentatie van de door het hoofdbestuur ingestelde fusiecommissie volgde een stemming met dit resultaat.

Na de vergadering spraken we met Peter van der Spoel, Oud Kwartiermaker namens de ANPV voor de Samenwerking met de vier politiebonden.

Peter, zojuist heeft de algemene vergadering van de ANPV opdracht gegeven om samen met de NPB fusiebesprekingen te houden. Wat vind jij daar als oud-kwartiermaker van?
Ik ben enthousiast maar zie ook wel wat weemoed om mij heen. En dat is allebei goed. Dat betekent, dat als je terugkijkt, je iets moois achter je laat en ook dat je een mooie goede toekomst ziet met elkaar.

Vorig jaar was je bezig met vier Politiebonden en nu zijn er twee over. Wat is er gebeurd?
Degenen die verrast zijn, neem ik in een paar grote stappen mee: De besturen van de vier politiebonden hebben aan hun leden gevraagd of intensief samenwerken dan wel fuseren een goed plan was. Het merendeel van de leden in alle verenigingen waren voor samenwerking, en het optrekken als één bond werd breed omarmd. Omdat een fusie van vier verenigingen als een te grote sprong werd gezien werd ervoor gekozen om een tussenvorm uit te werken. Daarbij zou iedere bond voorlopig zelfstandig blijven maar ook sterk verbonden zijn met de gedachte dat op termijn er één bond zou overblijven (de ‘stichtingsvariant’). Bij de uitwerking bleek dat verwachtingen en mogelijkheden te ver uit elkaar liepen en er juridisch niet aan alle wensen zou kunnen worden voldaan. Als kwartiermakers organisatie hebben we die conclusie teruggegeven aan de besturen. Zij hebben (onder dankzegging) besloten die richting te stoppen en zijn daarmee teruggegaan naar de leden(raden).

Het is toch een flinke sprong van stoppen met de tussenvorm naar een nieuwe fusiegedachte?
Absoluut. Het is ook geen abc’tje. Vanaf de start was voor de ANPV volledige integratie van de politiebonden de gedachte. De tussenstap leek de oplossing om iedere vereniging aan boord te houden met respect voor de interne democratische besluitvorming. Nu de ‘stichtingsvariant’ niet passend bleek heeft de ANPV opnieuw nagedacht. Daarom heeft het hoofdbestuur na advies van de afdelingsvoorzitters besloten om een fusie te onderzoeken. a het polsen van de andere bonden werd dit een serieuze verkenning met als resultaat het advies om met de NPB fusiebesprekingen te gaan voeren. Die verkenning werd uitgevoerd door een fusiecommissie en de uitkomsten zijn op de ALV voorgelegd. Met als resultaat: Doen.

In de ogen van de ANPV is het zo ook makkelijker om stap voor stap tot één bond te komen. Een gesprek met slechts twee partijen is minder ingewikkeld. Overigens is pas bij de definitieve uitwerking van een fusieovereenkomst bij ons de ALV weer aan zet als ook bij de fusiepartner.

Betekent dat de samenwerking met de twee andere bonden voorbij is?
Natuurlijk niet. In het speelveld van de vakbonden kan niemand het alleen. En iedereen heeft er belang bij samen op te trekken. Dat was juist het uitgangspunt van het onderzoek in 2023. Sterker nog, we laten hiermee zien dat we meer overeenkomsten dan verschillen hebben.

Equipe wilde wachten met het fusie idee en de ACP heeft wel gesprekken gevoerd, betekent dat volgens jou nog iets?
Equipe heeft een duidelijk ander profiel. Op veel terreinen kan je elkaar opzoeken en versterken maar ook de ruimte geven op onderwerpen die voor eenieder van belang zijn. Met de ACP werken we al vele jaren prettig samen op sommige terreinen, net zoals we dat met de NPB doen. Het onderscheid tussen ACP en NPB is voor de ANPV niet groot. Ze zitten zelfs in één gebouw. Het zijn vooral de historische zuilen die het verschil maken en dat is nu juist voor veel leden geen reden meer. En die leden staan bij ons centraal. De leden kijken om zich heen en willen zich met hun collega’s verbinden via het beroep. De fusiecommissie heeft met beide bonden gesproken en haar advies onderbouwd. Die uitkomst en de keuze van de leden is gewoon een gegeven waar je mee moet verder gaan. Zo hoort dat in een verenigingsdemocratie.

Waren er in jouw ogen nog andere opties?
Jazeker, maar er is een keuze gemaakt en dan moet je je niet verliezen in details of de wensen van anderen. Met de blik op de horizon in het belang van de leden. Wat ik mooi vind is dat de (oud) voorzitters die in de afgelopen twintig jaar aan het roer hebben gestaan eensgezind optrekken in deze gedachte.

Wat is volgens jou het eerste wat moet gebeuren?
Alles wat moet gebeuren heeft een prioriteit. Daarbij zijn de besturen aan zet want het is letterlijk hun werk om dat uit te (laten) werken. De ervaringen uit 2023 kan je gebruiken maar het is echt een totaal andere aanpak met een andere uitkomst.

Is het niet jammer dat er straks minder politiebonden zijn?
Nee, zeker niet. De wereld verandert en het is goed om meer uit te gaan van samen optrekken dan verdeeld zijn.

Ambtenarenstatus/vakcentrales
We hebben als sector een bijzondere band met de werkgever, als ambtenaar, is dat van belang?
Een bond oprichten of je aansluiten bij een ambtenarencentrale is veel lastiger dan in het ‘normale’ vakbondsland. Het is veel complexer dan aansluiten bij FNV of CNV (of VCP voor de volledigheid). Dat wij nog ambtenaar zijn, is gelukt via een slimme lobby naar de tweede kamer en het verraste alle betrokkenen. Maar succes in het verleden zegt niets over de toekomst en wat voor de leden van belang is.

Betekent dit nog iets voor de verhoudingen in onderhandelingen?
Vroeger wel maar door de samenwerking hebben we dat al ver achter ons gelaten. En verhoudingen zijn altijd een weergave van de werkelijkheid. Dus verandert er iets, dan is dat wat het is.

Vooruit kijken is altijd goed. Wat zie jij voor toekomst voor onze leden?
Een goede toekomst. Wij waren en zijn op weg naar één Politiebond. Als het niet direct met vier politiebonden kan dan maar zelf de eerste stap zetten op weg naar één bond. Naast het collectieve moet je ook weten dat er mensen klaar staan als je tussen wal en schip valt. Helaas betekent dat tegenwoordig, meer dan voorheen, een gang naar de rechter. Een nog grotere politiebond betekent dat je je middelen effectiever kan inzetten voor de leden.

Zou jij nog iets tegen de leden willen zeggen over dit onderwerp?
Dankzij mijn studie arbeidsverhoudingen weet ik dat verandering in werknemersland van alle tijden is. Het is goed dat we nadenken over het belang van de leden. En die wordt in deze eeuw het beste gediend met één geluid naar buiten en ruimte voor alle meningen binnen. Daar hoort verandering bij. En we zijn er nog niet, het gaat nu pas beginnen.