Afspraak verlenging termijn behoud executieve status van 5 naar 10 jaar

De werkgever en de vier bonden hebben afgesproken om de termijn van het statusbehoud bij een overstap van een executieve- naar een administratief-technische functie te verlengen van 5 naar 10 jaar. De termijn van 10 jaar geldt voor iedereen die gebruikmaakt of gaat maken van deze mogelijkheid. Koos je al voor statusbehoud, dan krijg je van het korps bericht over de verlenging van de termijn.

Sinds januari 2020 geldt dat je je aanstelling voor de uitvoering van de politietaak behoudt, als je vrijwillig overstapt naar een administratief-technische (ATH) functie. Collega’s die deze overstap maken, kunnen aangeven of zij maximaal 5 jaar de aanstelling voor de uitvoering van de politietaak willen behouden. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals het bekwaam en beschikbaar blijven voor politietaken; je draait een minimum aantal operationele diensten op jaarbasis.

Evaluatie
In 2022 is dit geëvalueerd. Voor een groot deel van de collega’s is het statusbehoud in (januari) 2020 ingegaan en loopt de termijn van 5 jaar in (januari) 2025 af. Veel collega’s voelen druk om binnen deze termijn terug te keren naar een executieve functie, omdat zij hun executieve status willen behouden. Een groot deel van deze mensen werkt bij de meldkamers of Intake & Service. Mede gelet op de capaciteitsdruk zien deze afdelingen maar ook andere afdelingen medewerkers niet graag vertrekken. Ook is uit de evaluatie gebleken dat veel collega’s de termijn van 5 jaar te kort vinden.

Afspraken
Nu dat de termijn van het statusbehoud is verlengd naar 10 jaar, kunnen collega’s de ATH-functie langer uitoefenen, zonder druk te voelen om definitief te kiezen. Bij deze afspraak over de verlenging van de termijn is nog eens benadrukt dat het belangrijk is dat de afspraken goed worden nageleefd. Denk aan het bekwaam blijven en het draaien van het afgesproken aantal operationele diensten.