Premie Politie Zorgpolis bekend

De premie voor de Politie ZorgPolis 2024 zal volgend jaar stijgen. Wel blijkt uit de landelijke cijfers dat de meeste gekozen polis (natura): de PZP Zorg-op-maatpolis één van de laagste van Nederland is. De premie stijgt onder andere door de toenemende vraag naar zorg en de sterk toegenomen personeelskosten in de zorg. 

Vorig jaar lukte het CZ nog om de kostenstijging van de basisverzekering vanuit de reserves te drukken (investering van 110 miljoen). Voor komend jaar vindt CZ dat niet verstandig. De scherpe inschatting van de zorgkosten gaat gepaard met een onzekerheid over de daadwerkelijke uitgaven aan zorg. Daarnaast blijft op deze manier geld beschikbaar om te investeren in de transitie om zorg ook op de lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Om tot een kostendekkend resultaat te komen van alle PZP aanvullende verzekeringen zou PZP eigenlijk een hogere stijging moeten doorvoeren. Stichting PZP Polis heeft alles op alles gezet om de premiestijging zo laag mogelijk gehouden en heeft CZ bereid gevonden om in 2024 op de PZP een verlies te nemen om zo de kosten te drukken.

Nieuwe verzekering speciaal voor Jongeren

In 2024 komt PZP met een combinatie van verzekeringen speciaal gericht op jongeren (aspiranten,d,). Deze combinatie bestaat uit de Basisverzekering PZP Direct (€ 140,50 per maand), de aanvullende verzekeringen Jongeren Start (€ 6,00 per maand- tot 31 jaar) en de Tand 100 PZP (€ 7,45 per maand). Bij deze verzekering krijg je zowel digitaal als persoonlijk een goede service.

Ontwikkeling eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2024 blijft 385 euro. Wanneer dit bedrag niet in één keer betaald kan worden, kan er gespreid betaald worden via Mijn PZP. Dit kan tot en met 31 januari 2024.

Premiestijging en stichting PZP Polis

Stichting PZP Polis realiseert zich dat een stijging van de premie direct effect heeft op het huishoudpotje van collega’s en hun gezinnen. Liever had het bestuur het anders gezien, maar het is belangrijk hier reëel naar te blijven kijken. De stijging beperkt zich niet tot de PZP of de sector politie. Nederland wordt gemiddeld ouder, waardoor mensen meer en langer gebruikmaken van de zorg. Daarnaast stijgen de loonkosten voor het zorgpersoneel en er is geld nodig om nieuwe technieken te ontwikkelen die bijdragen aan het genezen van ziektes. Het bestuur van de stichting ziet erop toe dat zowel nu als in de toekomst de kosten van de aanvullende premies aantrekkelijk blijven, de pakketten aansluiten bij het politievak en de service van PZP gewaarborgd is.

De nieuwe premies voor Basisverzekeringen op een rijtje:

PZP Zorg-op-maatpolis (80% van de verzekerden)   € 145,85

PZP Zorgbewustpolis (15% van de verzekerden)   € 143,00

PZP Zorgvariatiepolis (  5% van de verzekerden)   € 159,00

Nieuw: PZPdirect € 140,50 *)

*) Hier kan alleen de AV Jongeren Start aan gekoppeld worden.

Ook de aanvullende verzekeringen zijn vanwege dezelfde redenen als bij de basisverzekering in prijs gestegen:

Premies 2024

Aanvullende verzekering Maandpremie 2024
Basis PZP € 13,20
Plus PZP € 19,65
Tandarts PZP € 28,85
Jongeren PZP 30- € 18,90
Jongeren PZP30+ € 34,50
Jongeren Start PZP 30- € 6,00
Jongeren Start PZP 30+ € 11,50
Tand 100 PZP € 7,45

Afsluiten Politie zorgpolis

Wil je meer informatie of de Politie zorgpolis afsluiten? Ga hiervoor naar de website van Politie zorgpolis.

 

Vragen

Naar aanleiding van bovenstaand artikel zijn er verschillende vragen bij de politiebonden binnengekomen die we hieronder ook nog even beantwoorden.

Moet ik lid zijn van een politievakbond om een zorgverzekering bij PZP te kunnen afsluiten?
Nee, dit hoeft niet. Het lidmaatschap is niet verbonden aan de PZP-verzekering.

Wordt de premie momenteel van het netto of bruto salaris ingehouden?
De premie wordt van het netto salaris ingehouden. Daar zit momenteel geen belastingvoordeel op. Er verandert dus niets.

Ik ben niet meer in dienst omdat ik medisch afgekeurd ben. Kan ik dan blijven deelnemen aan de collectiviteit?
Ja, degene die vanuit een aanstelling bij een van de tot de Nederlandse politie behorende organisaties een uitkering ontvangt vanuit UWV en/of Loyalis (inactieven UWV -Loyalis) en reeds aangesloten is bij de Politie Zorgpolis kan blijven deelnemen aan de collectiviteit. Het moment van premiebetaling verandert niet.

Ik ben weduwe/weduwnaar. Kan ik dan blijven deelnemen aan de collectiviteit?
Ja, als je weduwe/ weduwnaar bent van een overleden medewerker of een overleden gepensioneerde, die in dienst was van een van de tot de Nederlandse politie behorende organisaties en reeds aangesloten is bij de Politie Zorgpolis dan kun je verzekerd blijven bij PZP. Het moment van premiebetaling verandert niet.

Ik ben gepensioneerd, verandert het moment premiebetaling voor mij dan ook?
Nee, Als je een uitkering ontvangt via het ABP, dan wordt de volledige premie maandelijks ingehouden op je pensioen of uitkering. Ontvang je de uitkering niet via het ABP? Dan wordt de premie rechtstreeks bij je in rekening gebracht.

Waarom hebben de bonden gekozen voor CZ?
Een daartoe opgerichte projectgroep heeft breed onderzoek uitgevoerd onder verschillende verzekeraars en daar ook gesprekken mee gevoerd. Deze projectgroep stelde harde eisen. Zo moest de verzekeraar onder meer transparant zijn, gegevens veilig opslaan en het blauwe gevoel van PZP polis uitdragen. Ook het doorontwikkelen van producten voor de jongere doelgroep en het in staat zijn specifieke preventieprojecten uit te denken voor het politievak werden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. CZ bleek aan alle eisen te voldoen. Daarnaast is de klanttevredenheid over de huidige PZP hoog, namelijk 8,4% en zal er zo min mogelijk voor politiemensen veranderen.