LMS zoekt kandidaten voor OR

Voor de bouw van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) was tijdelijk een Bijzondere Commissie (BC) in het leven geroepen die blijft tot 1 juli 2023. Nu het LMS is ingebed in de organisatie wordt het tijd voor een ondernemingsraad (OR).

De OR LMS zal een belangrijke taak vervullen als gesprekspartner en co-creator in de komende ervaar- en bewijsperiode, evenals bij de grote en vele ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden.

Vanwege de geringe grootte van het LMS is ervoor gekozen om het personenstelsel te hanteren in plaats van vakbondslijsten zoals in andere eenheden van de politie.  Iedereen die kiesgerechtigd is kan zich kandidaat stellen. Alle kiesgerechtigde medewerkers kunnen stemmen op kandidaten uit de organisatie.

Verloop verkiezingen

Kandidaatstellingsprocedure

Verkiezingsregister keuzes:

  1. Alle medewerkers met een vaste en tijdelijke aanstelling die minimaal drie maanden bij LMS werkzaam zijn op de verkiezingsdatum hebben kiesrecht én kunnen zichzelf verkiesbaar stellen (dit is gelijk aan wat de WOR voorschrijft);
  2. Gedetacheerde en ingehuurde medewerkers die minimaal drie maanden voor LMS werkzaam zijn op de verkiezingsdatum hebben kiesrecht, maar kunnen zichzelf niet verkiesbaar stellen;
  3. Medewerkers die minimaal drie maanden via TTW bij LMS werkzaam zijn op de verkiezingsdatum hebben kiesrecht, maar kunnen zichzelf niet verkiesbaar stellen;
  4. Medewerkers die elders een tijdelijke tewerkstelling hebben op de verkiezingsdatum, hebben kiesrecht maar kunnen zichzelf niet verkiesbaar stellen;
  5. Vrijwilligers die minimaal drie maanden bij LMS werkzaam zijn op de verkiezingsdatum hebben kiesrecht, maar kunnen zichzelf niet verkiesbaar stellen.

Kandidaten

Kandidaten die zichzelf verkiesbaar stellen maken dit tijdig bekend bij de verkiezingscommissie.

Wisseling BC LMS – OR LMS

De BC LMS treedt uiterlijk op 1 juli 2023 af en de eerste lichting van de OR heeft een zittingsperiode tot 30 november 2025. De volgende lichtingen OR hebben een maximale zittingstermijn van vier jaar.

Verkiezingsdatum

De verkiezingen vinden plaats tussen maandag 15 mei 2023, 00:00 uur tot en met zondag 28 mei 2023, 23:59 uur.

 

OR-werk is heel interessant en enorm belangrijk. Meld je aan als kandidaat!