Xander Simonis herkozen als voorzitter ANPV

 Op de 120e Algemene Vergadering van de ANPV, die op woensdag 12 april werd gehouden, is de huidige voorzitter Xander Simonis herkozen als voorzitter van de ANPV. 

Daarnaast is Florence Gerritsen eveneens herkozen als Hoofdbestuurslid van de ANPV met de portefeuille Individuele Belangenbehartiging. Beiden zullen de komende zittingsperiode hun werkzaamheden voor de ANPV dan ook voortzetten. 

 

 

Buiten deze herverkiezingen heeft Hoofdbestuurslid Marcel van  Doormalen, verantwoordelijk voor opleidingen, besloten om zijn functie neer te leggen. Hij heeft ontslag genomen bij de Nationale Politie en gaat zijn loopbaan vervolgen in het bedrijfsleven. Zijn functie zal, in het kader van de toekomstige ontwikkelingen van de vier vakbonden, niet meer ingevuld worden. De portefeuille ‘Opleidingen’ zal worden waargenomen door ons Hoofdbestuurslid Eric Bevers.


Jaarrekening en begroting

Tijdens genoemde vergadering is door de vertegenwoordigers van de afdelingen de jaarrekening 2022 goedgekeurd alsmede de begroting 2023. En zoals te doen gebruikelijk zijn de ‘Bestuurder van het jaar 2022’ alsmede de ‘Vrijwilliger van het jaar 2022’ na voordracht van het Hoofdbestuur door een unanieme vergadering gewaardeerd met deze titel. Beide kaderleden van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Helaas waren zij beiden niet aanwezig, maar het bij deze benoeming behorende presentje alsmede een bos bloemen zullen naderhand nog persoonlijk overhandigd worden.

 


Afscheid

Tot slot werd er formeel afscheid genomen van de voormalige voorzitter van de afdeling Postactieven van de ANPV, Leo Ponsen. Hij heeft zich de afgelopen jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor zowel de afdeling Postactieven, maar ook binnen de afdeling Individuele Belangenbehartiging. Leo, bedankt voor jouw inzet en betrokkenheid bij de ANPV namens alle leden.