Woede overheerst bij politiecollega’s na vroegpensioenvoorstel werkgever

Politiecollega’s zijn boos over het vroegpensioenvoorstel van de werkgever. Dit laten zij weten aan de politiebonden tijdens de vroegpensioenbijeenkomsten. 
“Dus zo worden we na jaren van trouwe dienst behandeld door onze baas. Het is tijd voor actie, klinkt het uit de zaal. De vakbonden willen er alles aan doen om tot een goede regeling te komenvoor zowel het capaciteitsprobleem als het vroegpensioen. Vandaag (11 maart) bespraken de bonden met de regionale actieteams (racwat voor acties er gevoerd kunnen gaan worden. 

Op 24 februari kregen de politiebonden een reactie van de werkgever over de nieuwe vroegpensioenregeling. Hieruit werd duidelijk dat de werkgever met zijn voorstel een grote groep collega’s uitsluit om eerder te stoppen met werken. Zo wil de werkgever dat de regeling alleen gaat gelden voor executieve medewerkers die werkzaam zijn in het domein uitvoering en die bij ontslag een diensttijd hebben van minimaal 40 politiejaren en de leeftijd van 65 jaar hebben. Dit betekent dat maar een hele kleine groep gebruik kan gaan maken van deze regeling. Zowel de politiebonden als de politiemedewerkers vinden dit onaanvaardbaar en de steun om actie te voeren is dan ook groot.

Politiecollega Paul de Graaf (62) werkt al ruim 45 jaar voor de politie: “Veel van mijn leeftijdgenoten werken niet meer onregelmatig, in de basiszorg of domein uitvoering. Fysiek of mentaal is dit niet meer mogelijk. Met deze regeling zouden zij dus buiten de boot vallen. Zelf heb ik meer dan 25 jaar onregelmatige diensten gedraaid, heb alles gezien en meegemaakt. Als ik nog 3 jaar langer moet doorwerken, dan heb ik er bijna 49 jaar opzitten, dat is toch te gek voor woorden. Ik ben het er niet mee eens dat de werkgever dit voor ons bepaalt. Na 45 dienstjaren los van leeftijd, zou je met een goede regeling de keus moeten hebben of je wilt stoppen of niet. Die vrijwillige keuze zou bij de werknemers moet liggen.”

De vakbonden zijn het hier roerend mee eens. Ook willen de bonden in tegenstelling tot de werkgever niet dat het capaciteitsvraagstuk en een nieuwe vroegpensioenregeling onafhankelijk van elkaar worden opgepakt. Juist nu moet er zo snel mogelijk een goed afsprakenpakket komen dat extra capaciteit en inzetbaarheid oplevert.

De bonden gaan door met onderhandelen en bekijken samen met de regionale actieteams welke acties wenselijk en mogelijk zijn, om zo druk te houden op de onderhandelingen. Als voorzet wordt gevraagd aan de verkeersteams om de snelheidsverlaging van 100 km/uur niet te handhaven. Daarnaast wordt er gekeken welke demonstraties en evenementen er de komende tijd plaatsvinden, om te bepalen of de bonden hier acties aan kunnen verbinden.

Het landelijk actiecentrum (lac) zal de acties is goede banen leiden. Het lac is bereikbaar via het nummer: 033-4962750