Wat zijn jouw wensen op thuiswerkgebied?

In de politie-cao 2022/2024 hebben de werkgever en de politiebonden afgesproken samen een landelijke regeling te maken voor thuiswerken bij de politie. Over welke praktische zaken zijn goede afspraken het meest gewenst? Doe mee aan de ledenpeiling van de politiebonden en vul uiterlijk zondag 4 juni ons digitale enquêteformulier in!

KLIK HIER om mee te doen aan de thuiswerk-enquête!

In de beoogde landelijke regeling zal (onder andere) worden vastgelegd onder welke voorwaarden politiemedewerkers kunnen thuiswerken en op welke voorzieningen ze dan aanspraak kunnen maken.

Het doel van de enquête is informatie verzamelen over de afspraken die de bonden volgens hun leden moeten nastreven. De uitkomsten zullen we gebruiken bij het overleg met de werkgever over de thuiswerkregeling.

Doe mee en help ons bij het zo doeltreffend mogelijk behartigen van jullie belangen.
Bij voorbaat dank voor de moeite!

De gezamenlijke politiebonden