Vroegpensioen met 45 dienstjaren oneindig ver weg.

In 2019 is het pensioenakkoord gesloten. Enkele belangrijke punten uit dit akkoord waren: AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog en er komt een voorlopige regeling om werknemers drie jaar eerder te laten stoppen met werken. In de sector politie is deze laatste regeling inmiddels per 01-01-2021 van kracht geworden.

Daarnaast zijn er eerder afspraken gemaakt over verlofsparen, duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren.

Tot slot is ook afgesproken dat er een onderzoek zou komen om onder voorwaarden eerder te stoppen met een koppeling naar het aantal dienstjaren, bijvoorbeeld 45 dienstjaren. Het eindrapport van dat onderzoek is gepubliceerd in januari 2021. Het kabinet heeft op 10-05-2021 zijn reactie naar de Tweede Kamer gezonden.

De conclusies die het kabinet heeft getrokken op een rijtje:

  • De doelgroep waarvoor het bedoeld was zal niet worden bereikt en het is dus géén oplossing voor de zware beroepen waarvoor het bedoeld was,
  • Technisch zeer ingewikkeld, doordat er geen goed systeem bestaat waarbij het aantal dienstjaren centraal werd bijgehouden,
  • Ongewenst verschil tussen mannen en vrouwen daar vrouwen vaak minder dienstjaren hebben, een tijd niet gewerkt hebben en vaak parttime werken,
  • Lastig uitvoerbare regeling en juridisch kwetsbaar,
  • Forse gevolgen overheidsfinanciën indien één algemene regeling die publiek gefinancierd moet worden,

Het kabinet heeft aangegeven dat zij hechten aan de afspraak dat iedereen gezond en wel moet kunnen werken tot aan de AOW leeftijd.

Inmiddels is door het kabinet werk gemaakt van de volgende punten: het langzamer laten stijgen van de AOW leeftijd en de mogelijkheid voor werkgevers en sectoren om regelingen te maken voor werknemers om eerder te stoppen (Binnen de sector politie de RVU regeling die per 01-01-2021 van kracht is geworden) en versoepelingen voor verlofsparen. Ook heeft het kabinet op dit moment 1 miljard ter beschikking gesteld via de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDI&EU)

Het huidige kabinet is van mening dat de inzichten en uitkomsten van het onderzoek naar een dienstjarenregeling een goede basis bieden om met de sociale partners in gesprek te blijven. Dit goede gesprek wordt echter overgelaten aan het volgende kabinet.

Mocht het zo zijn dat de mogelijkheden om met vervroegd pensioen te gaan met 45 dienstjaren niet per 2025 mogelijk zou kunnen zijn, dan zijn wij als ANPV van mening dat de tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing, die loopt tot en met 31 december 2025, voor onbepaalde tijd wordt doorgetrokken. Wij zullen er voor waken dat hierover met de sociale partners gesproken zal gaan worden.

Zie via onderstaande link de reactie van het kabinet op het uitgevoerde onderzoek:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/10/kabinetsreactie-onderzoek-pensioen-na-45-dienstjaren