Voorzieningen hondengeleiders flink verbeterd

Vanaf 1 maart 2023 wordt de maandelijkse vergoeding die hondengeleiders krijgen voor de permanente verantwoordelijkheid voor hun diensthond met bijna € 120 bruto verhoogd. Ook krijgen ze vanaf die datum aanspraak op een extra tegemoetkoming van € 65 per maand in de schoonmaakkosten als ze een eigen auto gebruiken voor het vervoer van hun diensthond.
Dat hebben de werkgever en de bonden op 1 december afgesproken in het hoogste overleg op arbeidsvoorwaardengebied binnen de sector – het Centraal Georganiseerd Overleg Politie.

De politiebonden zijn blij met deze duidelijke verbeteringen van de Regeling voorzieningen hondengeleiders politie. Een ingreep waarop ze jarenlang bij de werkgever hebben aangedrongen, wetende dat veel collega’s met een diensthond onder hun hoede flink wat eigen geld moesten bijpassen om hun lievelingswerk te kunnen doen.

Voorzieningen te mager
In de ogen van de bonden doet de hoogte van de huidige twee vergoedingen geen recht aan het vele werk dat de permanente verzorging van een diensthond met zich meebrengt (uitlaten, wassen, hok schoonmaken) en ook niet aan de ongunstige effecten op je privéleven en je woongenot (kennel in de tuin). Ook de verplichting om diensthond(en) per auto te verplaatsen zorgt voor kosten die deze collega’s voor een (te) groot deel zelf moeten dragen.

Vergelijking andere sectoren
In 2021 leidde het aandringen van de bonden tot een eerste stap op de goede weg. In de politie-cao voor dat jaar spraken de werkgever en de bonden af de voorzieningen voor de hondengeleiders bij de politie nog eens zorgvuldig te evalueren. De basis daarvoor werd een zogenaamde ‘benchmark’: een vergelijking met soortgelijke voorzieningen in soortgelijke organisaties, in dit geval onder andere de douane en de Koninklijke marechaussee.

De uitkomsten van die vergelijking waren voor de werkgever aanleiding om serieus met de bonden te gaan onderhandelen over verbeteringen van de bestaande regeling voor de politiesector. Deze onderhandelingen leverden op 1 december de volgende resultaten op.

Hogere compensatie verantwoordelijkheid
De financiële vergoeding voor de permanente verantwoordelijkheid voor een hond wordt vanaf 1 maart 2023 verhoogd van € 284,36 bruto naar € 402,50 bruto per maand. Collega’s die momenteel in tijd worden gecompenseerd, krijgen de mogelijkheid om alsnog te kiezen voor compensatie in geld.

Tegemoetkoming schoonmaakkosten
Hondengeleiders behouden hun huidige tegemoetkoming in de verzorgingskosten. Dit bedrag is € 118,40 netto per maand en wordt uitgekeerd voor elke hond die men verzorgt. Daarnaast krijgen hondengeleiders die voor het vervoer van hun diensthond een eigen auto gebruiken vanaf maart 2023 aanspraak op een extra tegemoetkoming in de kosten van het schoonmaken daarvan. Dit bedrag is € 65 netto per maand, ongeacht het aantal honden dat je verzorgt.

Hondengeleiders krijgen in maart van de werkgever informatie over de manier waarop ze de nieuwe tegemoetkoming in de schoonmaakkosten kunnen aanvragen.